Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, έχει αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Συνεργάζεται με ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, ενώ μέλη του συμμετέχουν σε Επιτροπές και Συμβούλια προστασίας του περιβάλλοντος στη Βόρειο Ελλάδα. Διαθέτει υπερσύγχρονο και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, τόσο για τις εκπαιδευτικές του ανάγκες όσο και για τις ερευνητικές του δραστηριότητες.

Το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, αξιολογεί προϊόντα και τεχνολογίες πραγματοποιώντας τις αντίστοιχες χημικές αναλύσεις. Με αυτό τον τρόπο, πιστοποιεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους.

Στην Petridis Water Technologies δόθηκε πιστοποίηση μετά από αξιολόγηση του συστήματος φίλτρανσης WodaPure της BWT.