ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

3. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας;

4. Ποιες οι αρχές και νομικές βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων;

5. Ποιος ο σκοπός και ποια η νομική βάση της κάθε επεξεργασίας;

6. Τι ισχύει σε σχέση με τη διενέργεια εμπορικής επικοινωνίας;

7. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα σας;

8. Πώς μπορείτε να ενημερώνεσθε και να διαχειρίζεσθε οι ίδιοι τα στοιχεία σας;

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

10. Ποιες είναι διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας;

11. Ποιοι είναι οι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων σας;

12. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σας;

13. Τι ισχύει για τα Cookies;

Η Εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι παρακάτω όροι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αφορούν τους πελάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και τους χρήστες των ιστοσελίδων μας (iwater.gr, ipool.gr), ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιούν κάποια από τις υπηρεσίες μας ή εάν έχουν εγγραφεί στο eshop. Η παρούσα πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης του eshop. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική οποτεδήποτε και Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν τέτοια αναθεώρηση με δημοσίευση της στο iwater.gr. Για το λόγο αυτό, καλείστε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα πολιτική.

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

1.1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Ανώνυμη Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία PETRIDIS WATER TECHNOLOGIES ΑΕΤΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λάδωνος 5, 12132 Αθήναμε ΑΦΜ 095622486, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών τηλ: 00302109211600, φαξ: 00302109233109 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], αριθμός ΓΕΜΗ 8675101000 (εφεξής η «Εταιρεία»).

1.2. Στοιχεία επικοινωνίας: Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους:

Α) Με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στα τηλέφωνα 2109211600, Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

Β) Με αποστολή Email στο [email protected]

Γ) Με αποστολή απλού ταχυδρομείου στην Δ/νση Σπύρου Δοντά 12, 11743 Αθήνα.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε;

Πρόκειται για κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή σας και τις οποίες μας τις παρέχετε είτε online (π.χ. όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), είτε offline (π.χ. όταν αγοράζετε από τα φυσικά μας καταστήματα ή όταν επισκέπτεστε εκθέσεις). Τέτοιες πληροφορίες καταχωρείτε ηλεκτρονικά κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία και διαχείριση Λογαριασμού στο e-shop, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια, για έκδοση τιμολογίου εφόσον το επιθυμείτε, όπως ενδεικτικά ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ., κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, όπως ενδεικτικά διεύθυνση παράδοσης προϊόντος και κινητό τηλέφωνο, αλλά και για πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία του eshop, όπως για παράδειγμα πληροφορίες που η Εταιρεία συλλέγει αυτόματα π.χ. μέσω διαδικτύου ή με τη χρήση cookies. Επίσης συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει, σε ενδεχόμενο αίτημά σας για εξυπηρέτησή σας ή για τεχνική υποστήριξη, καθώς και στοιχεία που συλλέγουμε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας). Λάβετε υπόψη ότι συλλέγουμε δεδομένα που μας ανακοινώνετε μέσω διαγωνισμών που τυχόν διεξάγουμε μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook) και γενικότερα όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή μέσω ερωτηματολογίων που συμπληρώνετε κατά την επίσκεψή σας στα φυσικά μας καταστήματα ή μέσω ερευνών που διεξάγουμε μέσω τηλεφώνου ή email βάσει πληροφοριών που υπάρχουν στη βάση δεδομένων της εταιρίας ή κατά τη συμμετοχή σας σε εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια και παρουσιάσεις όπου συμμετέχει και η εταιρία. Επιπλέον, είναι δυνατό να συλλέγουμε δεδομένα ως συγκεντρωτικά και μόνον στατιστικά στοιχεία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.

3. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας;

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση εμπορικών συναλλαγών μαζί σας, με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως ενδεικτικά: όταν δημιουργείτε λογαριασμό στο eshop, όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, όταν συμπληρώνετε τα στοιχεία για την τιμολόγηση και παράδοση μιας παραγγελίας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας είτε καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο, όταν εγγράφεστε στη λίστα παραληπτών newsletters, όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες, όταν επισκέπτεσθε ιστοσελίδες μας (χρήση cookies), σε περίπτωση εμπορικής συνεργασίας με τρίτους όπου απαιτούνται δεδομένα σας για την υλοποίησή της, καθώς και όταν λαμβάνουμε αιτήματα, παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλματα κλπ. από εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές κλπ, για την διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας έναντι απάτης ή καταπολέμησης εγκλημάτων και προσβολής εννόμων αγαθών. Τα δεδομένα σας συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων σας, είτε μέσω τρίτων συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών (π.χ. βάσει συγκατάθεσής σας για τη διαβίβαση των δεδομένων, ή βάσει σύμβασης εργασίας που έχετε με τον τρίτο πάροχο, ή στα πλαίσια έργου που έχετε αναθέσει στον τρίτο πάροχο).

4. Ποιες οι αρχές και νομικές βάσεις της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων;

Η Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει όλες τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η Εταιρεία προστατεύει και διασφαλίζει τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ). Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας είναι οι εξής:

α) η συγκατάθεσή σας (για την εγγραφή σας και τη δημιουργία Λογαριασμού στο e-shop, για την επιβεβαίωση παραγγελίας υπηρεσιών, για την ανάκτηση κωδικού πρόσβασης, για λήψη επικοινωνίας από εμάς, για λήψη άμεσης εμπορικής επικοινωνίας).

Όταν μας δίνετε την συγκατάθεσή σας μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε για το μέλλον με επικοινωνία στα στοιχεία της Εταιρείας καθώς και με διαγραφή (unsubscribe) στο αντίστοιχο link στο email που έχετε λάβει τη σχετική επικοινωνία ή με πρόσβαση στο στον Λογαριασμό σας στο eshop εφόσον είστε κάτοχος.

β) το έννομο συμφέρον μας (για την ασφάλεια του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησή σας όπου απαιτείται για την αποφυγή απάτης ή περιστατικού παραβίασης ασφαλείας-, για τη λειτουργία του eshop, για τη βελτιστοποίηση των εμπορικών διαδικασιών και των τεχνικών συστημάτων, για την πραγματοποίηση εμπορικών συνεργασιών, για τη βελτιστοποίηση υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, για στατιστική ανάλυση και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, για άμεση εμπορική επικοινωνία μαζί σας όταν είστε πελάτης μας).

Όταν η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην ανωτέρω επεξεργασία ανά περίπτωση επεξεργασίας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η Εταιρεία δικαιούται να επικαλεστεί επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για να συνεχίσει την επεξεργασία αυτή (π.χ. στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παροχή της εξυπηρέτησής σας ως πελάτες, για την καταγραφή τυχόν προβλημάτων ή αστοχιών ή για την θεμελίωση ή υποστήριξη σε νομικές αξιώσεις, για την λειτουργία του eshop μας, ή για την εκτέλεση προγραμμάτων ή συνεργασιών ή για την εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας).

γ) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω του eshop.

δ) η συμμόρφωση με την νομική υποχρέωση της εταιρείας προς τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων και διατάξεων καθώς και λοιπών νομικών προϋποθέσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. ενημέρωσής σας για τα στοιχεία της παραγγελίας σας, για την παροχή των υπηρεσιών, για την παράδοση των προϊόντων κλπ.).

5. Ποιος ο σκοπός και ποιά η νομική βάση της επεξεργασίας;

Σκοπός ΕπεξεργασίαςΝομική Βάση Επεξεργασίας
Εγγραφή – Δημιουργία και Διαχείριση Λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.iwater.gr (εφεξής το «eshop») α) Η συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας και τη δημιουργία Λογαριασμού στο eshop

β) Το έννομο συμφέρον μας για την ασφάλεια του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησή σας όπου απαιτείται
Εκτέλεση της παραγγελίας σας από το eshop ή τηλεφωνικά και συγκεκριμένα: 


• Υποβολή παραγγελίας από τον πελάτη

• Καταχώρηση παραγγελίας

• Τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών

• Παράδοση προϊόντων στον πελάτη• Παροχή υπηρεσιών στον πελάτη

• Υπαναχώρηση ή επιστροφή προϊόντος από άλλη αιτία

• Παρακολούθηση παραγγελίας

• Ενημέρωσή σας για την παραγγελία σας καθώς και για την εξέλιξη αυτής

• Επεξεργασία και εν γένει διαχείριση παραγγελιών
α) Η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης για την εκπλήρωση της σύμβασης αγοραπωλησίας και παροχής υπηρεσιών

β) Η συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας για τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων

γ) Η συγκατάθεσή σας για την παραγγελία υπηρεσιών 
Λειτουργία του eshop που περιλαμβάνει:

• Τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια• Βελτιστοποίηση των εμπορικών διαδικασιών και των τεχνικών συστημάτων

• Υιοθέτηση εμπορικών και επιχειρηματικών μοντέλων, προγραμμάτων και συνεργασιών
α) Το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για την λειτουργία του eshop μας τεχνικά άρτια και με ασφάλεια, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων και την εμπορική μας ανάπτυξη
Εξυπηρέτηση πελάτη πριν ή μετά την πώληση που περιλαμβάνει:

• Eπικοινωνία από τον πελάτη στα μέσα επικοινωνίας της Εταιρείας

• Eπικοινωνία από την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος του πελάτη στα στοιχεία που δίνει ο πελάτης

• Eξυπηρέτησή του γενικότερα για θέματα που σχετίζονται με την εταιρεία, το eshop, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους διαγωνισμούς που εκάστοτε υλοποιεί, εγγυήσεις που τυχόν παρέχει, τεχνική υποστήριξη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας κλπ.

• Eν γένει διαχείριση και βελτιστοποίηση της εμπειρίας και της εξυπηρέτησης του χρήστη στο eshop
α) συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την πώληση

β) το έννομο συμφέρον της εταιρείας να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών της

γ) η συγκατάθεσή σας 
για λήψη επικοινωνίας από την Εταιρεία για εξυπηρέτηση πελατών
Στατιστική ανάλυση που περιλαμβάνει:

– Αξιολόγηση και βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών για την καλύτερη ανταπόκριση και διαχείριση του e-shop

– Έρευνα ή/και ανάλυση για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών του eshop

– Αξιολόγηση για την δημιουργία νέων προγραμμάτων, προσφορών κλπ.
Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την περαιτέρω συμβατή επεξεργασία συγκεντρωτικών δεδομένων για την βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, τηρώντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που δεν ταυτοποιούν συγκεκριμένο υποκείμενο και δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων
Για τα προαιρετικά στοιχεία που συμπληρώνετε για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Εκτέλεση της σύμβασης πώλησης προϊόντων μέσω του e-shop

2. Στατιστική ανάλυση

3. Εμπορική Επικοινωνία (εφόσον συντρέχει αντίστοιχη νομική βάση επικοινωνίας)
Η προηγούμενη συγκατάθεσή σας που μας την δίνετε με την συμπλήρωση των στοιχείων αυτών

6. Τι ισχύει σε σχέση με τη διενέργεια εμπορικής επικοινωνίας;

6.1. Όπου για την πραγματοποίηση της εμπορικής επικοινωνίας απαιτείται συγκατάθεση, μπορείτε να επιλέξετε να λάβετε εμπορική επικοινωνία από εμάς σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα μας δηλώσετε ή με sms στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, κατ’ επιλογήν σας. Σε περίπτωση που μας δώσετε συγκατάθεση για επικοινωνία χωρίς επιλογή μέσου επικοινωνίας, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα επικοινωνίας που μας δώσατε κατά την εγγραφή σας.Την εν λόγω συγκατάθεση θα μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε κατά τα ανωτέρω. Η άρση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ελεύθερα να άρετε την συγκατάθεσή σας για έναν σκοπό ή για συγκεκριμένο μέσο επικοινωνίας ή για όλους τους σκοπούς και τα μέσα επικοινωνίας που μας έχετε δώσει. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τυχόν τεχνικά εργαλεία που δίνουμε στην διάθεσή σας καθυστερήσουν να ανταποκριθούν στο αίτημά σας για άρση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας ώστε να ικανοποιήσουμε αμέσως το αίτημά σας.

6.2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση

Σκοπός ΕπεξεργασίαςΝομική Βάση Επεξεργασίας
Άμεση Εμπορική Επικοινωνία:

Συνίσταται σε γενική ενημέρωσή σας για:

– Προωθητικές ενέργειες, δώρα, προσφορές

– εν γένει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

– την εθελοντική συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς 
Η προηγούμενη συγκατάθεσή σας. 


Μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε με επικοινωνία στα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και με διαγραφή (unsubscribe) στο αντίστοιχο link στο email επικοινωνίας ή sms ή με πρόσβαση στην περιοχή διαχείρισης των δεδομένων σας, εφόσον έχετε Λογαριασμό στο eshop
Άμεση Εμπορική Επικοινωνία σε ΠΕΛΑΤΕΣ της ΕταιρείαςΤο έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την επεξεργασία των δεδομένων των πελατών της (δηλ. προσώπων των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας τα έχουμε αποκτήσει νομίμως στο πλαίσιο πώλησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας) για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. 

Μπορείτε να ζητήσετε την διακοπή της επικοινωνίας (opt-out) με το πάτημα του κουμπιού διαγραφής σας [unsubscribe] στο e-mail ή στο μήνυμα στο κινητό σας, ή επικοινωνώντας σε οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας της Εταιρείας μας

6.3. Θέλουμε να απολαμβάνετε την ανάγνωση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μας και προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς το περιεχόμενο τους μετράμε και αποθηκεύουμε τα ποσοστά ανοίγματος μηνυμάτων και κλικ, δηλαδή εάν ανοίγετε ηλεκτρονικά μας μηνύματα, ποιο το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανοίγετε, καθώς και το αν και γιατί τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν παραδοθεί. Μπορεί επίσης να κάνουμε χρήση αυτών των δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς. Οι ανωτέρω πράξεις επεξεργασίας βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας προς βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μας μαζί σας, χωρίς να θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας. Μπορείτε πάντοτε να απενεργοποιήσετε την συγκεκριμένη επεξεργασία επικοινωνώντας μαζί μας.

7. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα σας;

7.1. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω (για παράδειγμα εάν διατηρείτε Λογαριασμό, αν είστε εγγεγραμμένοι για να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από εμάς, αν κάνετε μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημά, αν λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό, για φορολογικούς σκοπούς κλπ.). Τα δεδομένα παραμένουν στη βάση δεδομένων της εταιρίας έως ότου αιτηθείτε τη διαγραφή τους (πχ σε περίπτωση αίτησης διαγραφής του λογαριασμού σας), εκτός αν η διατήρησή τους επιβάλλεται βάσει υποχρέωσης εκ του νόμου (πχ φορολογικούς σκοπούς) ή στα πλαίσια διένεξης ή δικαστικής διαμάχης. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τηρούνται, ενώ κάποια δεδομένα (πχ τυχόν δεδομένα παραγγελιών) διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.

7.2. α) Τα δεδομένα επικοινωνίας σας καθώς και τα δεδομένα των προσωπικών σας επιλογών για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας μαζί σας τα διατηρούμε για τρία (3) έτη από την λήψη της συγκατάθεσής σας ή

β) μέχρι την άρση της συγκατάθεσής σας για καθέναν από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας, οπότε η Εταιρεία διαγράφει τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα χρησιμοποιεί εφεξής (με εξαίρεση όσα δεδομένα οφείλει να διατηρεί βάσει της εκτέλεσης της σύμβασης ή/και σε εκπλήρωση υποχρέωσης της εκ του νόμου π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις).

8. Πώς μπορείτε να ενημερώνεσθε και να διαχειρίζεσθε οι ίδιοι τα στοιχεία σας;

8.1. Επικοινωνώντας μαζί μας στο 210 9211600 και αναφέροντας το κινητό σας τηλέφωνο (προς ταυτοποίησή σας). Για επιβεβαίωση ταυτότητας, θα σας αποστέλουμε ένα κωδικό μέσω sms.

8.2. Μέσω του Λογαριασμού σας στο eshop, εφόσον έχετε δημιουργήσει Λογαριασμό κατά την εγγραφή σας στο eshop.

8.2.1. Επισημαίνεται ότι για να συνδεθείτε για πρώτη φορά στο Λογαριασμό σας στο eshop ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία διπλής επιβεβαίωσης εγγραφής (double opt-in) στο email σας. Για τον λόγο αυτό κατά την δημιουργία του Λογαριασμού σας στο eshop θα πρέπει να μας δώσετε και το email σας για να λάβετε ένα μήνυμα για να ενεργοποιήσετε τον Λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τη διαδικασία επιβεβαίωσης, τότε δεν θα ενεργοποιηθεί ο ηλεκτρονικός σας Λογαριασμός και τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει κατά την υποβολή του αιτήματος δημιουργίας Λογαριασμού διαγράφονται εντός τριάντα (30) ημερών και άρα θα πρέπει να επαναλάβετε την εγγραφή σας από την αρχή.

8.2.2. Η πρόσβασή σας κάθε φορά στον Λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει θα γίνεται με την εισαγωγή του e-mail σας ως ονόματος χρήστη (για πελάτες Β2C) και του κωδικού πρόσβασης που θα δημιουργήσετε (τον οποίο οφείλετε να τηρείτε μυστικό και να διαφυλάσσετε πάντοτε καθώς και να ενημερώσετε την Εταιρεία σε περίπτωση απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή του μοναδικού ονόματος χρήστη (για πελάτες Β2Β) και του κωδικού πρόσβασης που θα σας έχουμε δώσει και τον οποίο μπορείτε να τον αλλάξετε στη συνέχεια, τηρώντας τον πάντοτε μυστικό, ενημερώνοντά μας σε περίπτωση απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε επικοινωνώντας στο τηλ. 210 9211600 ή στο [email protected]

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατωτέρω αναλυτικό πίνακα με τα δικαιώματά σας και την σχετική επεξήγηση (η αναφορά σε άρθρα κατωτέρω αφορά στον Γενικό Κανονισμό περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων 679/2016):

ΔικαίωμαΕπεξήγηση
Πρόσβασης (άρθρο 15)Μπορείτε να μας ζητήσετε να:

• επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

• να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας

• να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από πού πήραμε τα δεδομένα σας (στο βαθμό που δεν έχουν ήδη δοθεί πληροφορίες στην παρούσα Πολιτική).
Διόρθωσης (άρθρο 16)Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα.

Μπορούμε να επιδιώξουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε.
Διαγραφής (άρθρο 17)Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

• οποτεδήποτε όταν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή

• αν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία

Μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη:

• για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση

• για την εκπλήρωση άλλου νόμιμου σκοπού ή άλλης νομικής βάσης ή

• για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων της Εταιρείας μας.
Περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18)Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε (δηλ. να διατηρήσουμε αλλά να μη χρησιμοποιήσουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν:

• η ακρίβειά τους αμφισβητείται (βλέπε Διόρθωση), ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή

• η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν ή

• δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή υπάρχει άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση.
Φορητότητας (άρθρο 20)Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, ή στην εκτέλεση σύμβασης και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό, βάσει του νόμου, αφορά μόνον τα δεδομένα που έχουν χορηγηθεί από το ίδιο το υποκείμενο και όχι αυτά που συνάγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επί τη βάσει των δεδομένων που του έχει χορηγήσει το υποκείμενο.
Εναντίωσης (άρθρο 21)Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία έχει ως νομική βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι έχει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου.
Ανθρώπινης παρέμβασης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22)Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, να αιτηθείτε ανθρώπινη παρέμβαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση που ελήφθη βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
Άρση συγκατάθεσης (opt-out)Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση γίνεται για το μέλλον.
Καταγγελία σε Εποπτική αρχή Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

10. Ποιες είναι οι διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας;

ΤαυτοποίησηΛαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας αν υποβάλλετε αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.
ΚόστηΔεν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε έχουμε δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.
ΧρονοδιαγράμματαΣτόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω. Μπορεί να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε να λάβετε ή τι είναι αυτό ακριβώς που σας απασχολεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να ενεργήσουμε πιο γρήγορα το αίτημά σας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ή/και να ικανοποιήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας, άλλως επιφυλασσόμαστε για τυχόν σφάλματα τα οποία εκφεύγουν του ελέγχου μας. Επίσης η Εταιρεία μας δύναται να αποκρούσει αιτήματα που είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ή καταχρηστικά ή κακόπιστα ή εν γένει παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου.

11. Ποιοι είναι οι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων σας;

11.1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του eshop και της εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εγγραφή σας στο e-shop, τη διαχείριση του λογαριασμού σας, την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοραπωλησίας και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, τη λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση της ιστοσελίδας μας καθώς και τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων. Ενδεικτικά, τέτοιες συνεργαζόμενες εταιρίες είναι η εταιρεία που υποστηρίζει και φιλοξενεί τεχνικά το eshop, η μεταφορική/ταχυδρομική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τις παραδόσεις των προϊόντων, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (πχ τράπεζες, οργανισμοί πληρωμών, PayPal).

Διευκρινίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε τις πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, πχ. αριθμούς πιστωτικών καρτών κ.ά.. Εσείς παρέχετε αυτές τις πληροφορίες απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά.

11.2. Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

11.3. Σε περίπτωση που μέσω της ιστοσελίδας μας οδηγείστε σε ιστοσελίδες τρίτων, συνεργατών ή μη της Εταιρείας μας, η Εταιρεία μας ουδεμία ανάμειξη έχει σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από τους διαχειριστές των τρίτων ιστοσελίδων στις οποίες εισέρχεστε. Ως εκ τούτου, καλείστε να συμβουλεύεστε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου στην εκάστοτε ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε.

11.4. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι, για τη νομική στήριξη του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας, για τη διασφάλιση της εμπορικής πίστης, την πρόληψη της απάτης, την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου της αγοράς, η εταιρεία μας συμμετέχει σε Πρόγραμμα Ανταλλαγής Στοιχείων Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του πελατολογίου της, συνεργαζόμενη με γνωστή εταιρεία παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: https://www.icap.gr/Default.aspx?id=8768&nt=19&lang=1.

12. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σας;

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελούν υπό τον έλεγχο της αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή της και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας και ειδικότερα να διαφυλάσσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν από τρίτα άτομα.

13. Τι ισχύει για τα Cookies;

13.1. Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας για να είναι λειτουργική ή πιο αποδοτική στη λειτουργία της, για τη βελτίωση της πλοήγησής σας, για να σας παρέχουμε τις πλήρεις δυνατότητες της ιστοσελίδας και για να διασφαλίσουμε την ορθή εμφάνιση του περιεχομένου.

13.2. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μια ψηφιακή πλατφόρμα, τα οποία, στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται ως μέσο αναγνώρισης του υπολογιστή σας. Τα cookies που τοποθετούνται από τον κάτοχο της ψηφιακής πλατφόρμας ονομάζονται «first party cookies». Τα cookies που τοποθετούνται από άλλους ονομάζονται «third party cookies». Τα cookies τρίτου μέρους επιτρέπουν την παροχή δυνατοτήτων ή λειτουργιών τρίτου μέρους (όπως αναλυτικά στοιχεία, διαφημίσεις και βίντεο) στην ψηφιακή πλατφόρμα ή μέσω αυτής. Τα μέρη που τοποθετούν τα third party cookies μπορούν να αναγνωρίσουν τη συσκευή σας τόσο όταν επισκέπτεται την ψηφιακή μας πλατφόρμα όσο και όταν επισκέπτεται ορισμένες άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.

13.3. Τα cookies εγκαθίστανται μόνο εφόσον αποδεχθείτε την εγκατάστασή τους κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Με την αποδοχή των cookies κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ρητώς ότι έχετε αναγνώσει και κατανοήσει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν στην εγκατάσταση, τη λειτουργία και το σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους.

13.4. Εναλλακτικά, μπορείτε να μην αποδεχτείτε τα cookies. Στην περίπτωση αυτή θα εγκατασταθούν μόνον όσα cookies είναι απολύτως τεχνικά και λειτουργικά απαραίτητα για τη λειτουργία του eshop.

13.5. Συγκεκριμένα, τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:

Petridis Water Technologies cookies

Performance/analytics
Cookie groupGoogle analytics
Σελίδα(ες) προέλευσηςΗ πρώτη σελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης
Φορέας προέλευσης (1ος φορέας)Google Analytics
Δεδομένα που συλλέγονται από το cookieΓια επιπλέον πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τον σχετικό ιστότοπο τρίτου μέρους
https://policies.google.com/technologies/types?hl=el-gr
ΣκοπόςΟ ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Google Analytics cookies για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και εάν δέχονται μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες
Λίστα cookies__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _gat
ΛήξηΓια επιπλέον πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τον σχετικό ιστότοπο τρίτου μέρους
https://policies.google.com/technologies/types?hl=el-gr
Marketing
Όνομα cookieDSID, IDE
Σελίδα(ες) προέλευσηςΗ πρώτη σελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης
Φορέας προέλευσης (1ος φορέας)Google
Δεδομένα που συλλέγονται από το cookieΠληροφορίες εμφάνισης διαφημιστικών banner ανά συνεδρία
ΣκοπόςΗ χρήση των συγκεκριμένων Cookies πραγματοποιείται για διαφημίσεις που προβάλλονται σε ολόκληρο τον ιστότοπο της iWater και αποθηκεύεται σε προγράμματα περιήγησης στον τομέα doubleclick.net.Για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τον σχετικό ιστότοπο τρίτου μέρους
https://policies.google.com/technologies/types?hl=el-gr
ΛήξηΓια επιπλέον πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τον σχετικό ιστότοπο τρίτου μέρους
https://policies.google.com/technologies/types?hl=el-gr
Όνομα cookieYoutube
Σελίδα(ες) προέλευσηςΣελίδες εμφάνισης video youtube
Φορέας προέλευσης (1ος φορέας)Youtube.com
Δεδομένα που συλλέγονται από το cookieΠληροφορίες εμφάνισης embedded videos από τη πλατφόρμα youtube ανά συνεδρία
Λίστα cookiesSSID, SID, VISITOR_INFO1_LIVE, HSID, LOGIN_INFO, PREF, YSC, SAPISID
ΣκοπόςΓια επιπλέον πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τον σχετικό ιστότοπο τρίτου μέρους
https://policies.google.com/technologies/types?hl=el-gr
ΛήξηΓια επιπλέον πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τον σχετικό ιστότοπο τρίτου μέρους
https://policies.google.com/technologies/types?hl=el-gr

Τελευταία ενημέρωση 17.05.2019