ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Τι είναι το www.iwater.gr και πώς αυτό λειτουργεί;

2. Ποια είναι η δομή του ηλεκτρονικού καταστήματος;

3. Σε ποιους απευθύνεται το iwater.gr; Ποιος μπορεί να συναλλαχθεί με το eshop;

4. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσω λογαριασμό προκειμένου να προβώ σε αγορά; Έχω δυνατότητα δημουργίας λογαριασμού;

5. Πως μπορώ να υποβάλω μια παρραγελία και να ολοκληρωσω μια αγορα;

6. Μπορώ να υποβάλλω παραγγελία τηλεφωνικά;

7. Τι ισχύει σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων;

8. Τι ισχύει σε σχέση με τους τρόπους πληρωμής;

9. Τι ισχύει για την παράδοση των προϊόντων σας;

10. Μπορώ να υπαναχωρήσω από τη σύμβαση και υπό ποιες προϋποθέσεις;

11. Υπάρχουν προϊόντα για τα οποία δεν μπορώ να ασκήσω το δικαίωμα της υπαναχώρησης; Σε ποιες περιπτώσεις δεν ισχύει το δικαίωμα της υπαναχώρησης;

12. Ποια είναι η ευθύνη της εταιρείας από την πώληση και τι συμβαίνει σε περίπτωση που αγοράσω προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων;

13. Τι εγγυήσεις δίνονται για τα προϊόντα;

14. Ποια η ευθύνη της εταιρείας σε σχέση με τα προϊόντα και τη διαθεσιμότητά τους;

15. Ποια η ευθύνη της εταιρείας πέρα από την πώληση;

16. Έχω άδεια πρόσβασης στην Ιστοσελίδα; Υπάρχουν περιορισμοί ως προς την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας/eshop;

17. Χρησιμοποιεί η εταιρεία μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

18. Στέλνει η εταιρεία newsletter;

19. Τι ισχύει σε σχέση με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το λογισμικό, το περιεχόμενο και τα εμπορικά σήματα που σχετίζονται με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα;

20. Σε περίπτωση διαφωνίας ή διένεξης με την εταιρεία σας, ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία;

21. Ποιο είναι το πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης;

1. Τι είναι το www.iwater.gr και πώς αυτό λειτουργεί;

1.1. H Ιστοσελίδα www.iwater.gr (στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα» ή η «Εταιρεία» ή το «eshop») περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του οποίου προβάλλονται ηλεκτρονικά τα προϊόντα τα οποία μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά. Η Ιστοσελίδα ανήκει στην Ανώνυμη Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία PETRIDIS WATER TECHNOLOGIES ΑΕΤΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λάδωνος 5, 12132 Αθήνα, με ΑΦΜ 095622486, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, τηλ: 2109211600, φαξ: 2109233109, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], αριθμός ΓΕΜΗ 8675101000 (στο εξής αναφερόμενη ως «η εταιρεία»). Για την ασφαλή σας πλοήγηση χρησιμοποιούμε πιστοποιητικά SSL από τη Geo Trust, τόσο στο eshop, όσο και στην ιστοσελίδα www.ipool.gr, που ανήκει στην ίδια εταιρεία.

Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση περιλαμβάνουν προϊόντα επεξεργασίας νερού και κολυμβητικών δεξαμενών για οικιακή και επαγγελματική χρήση, μεταξύ των οποίων φίλτρα, εξοπλισμός σύνδεσης, αποσκληρυντές, δοσομετρικές αντλίες, χημικά, συστήματα απολύμανσης, συστήματα προστασίας δικτύων θέρμανσης, μονάδες αντίστροφης όσμωσης και άλλα συναφή και διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: φίλτρανση, εξοπλισμός σύνδεσης, προστασία από άλατα, δοσομέτρηση, χημικά, προστασία δικτύων θέρμανσης, απολύμανση, αντίστροφη όσμωση και άλλες συναφείς κατηγορίες. Μέσω της Ιστοσελίδας, σας παρέχεται επίσης η δυνατότητα να λάβετε προαιρετικά υπηρεσίες υποκείμενες σε πρόσθετη χρέωση, σχετικές με τα πωλούμενα από το ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντα όπως εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, επισκευή, συντήρηση-service, πακέτα υπηρεσιών, ανάλυση νερού. Η τυχόν παροχή υπηρεσίας κατόπιν αίτησής σας και αποδοχής από την Εταιρεία, υπόκειται σε επιπρόσθετη χρέωση, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αγοράς του προϊόντος. Η λήψη της υπηρεσίας είναι προαιρετική για τον αγοραστή του προϊόντος.

1.2. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η διενέργεια αγορών προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα (στο εξής αναφερόμενα «προϊόντα»), καθώς και η παροχή σχετικών υπηρεσιών (στο εξής αναφερόμενες ως «υπηρεσίες»), υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (στο εξής αναφερόμενοι ως οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση των σελίδων, διενέργεια αγορών και παραγγελία υπηρεσιών από την εταιρεία, καθώς η πλοήγηση στην Ιστοσελίδα, η διενέργεια αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα και η παροχή υπηρεσιών, συνιστά εκ μέρους σας ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Επιπροσθέτως, καλείστε να επισκέπτεστε συχνά τους όρους και προϋποθέσεις καθώς αυτοί δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς άλλη ενημέρωσή σας πέρα από την τροποποίηση του παρόντος κειμένου και την ανάρτησή του στην Ιστοσελίδα. Τόσο οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις όσο και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών, αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει την μεταξύ μας σχέση ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων, παρακαλείσθε να απέχετε από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτή, τη διενέργεια αγοράς ή την λήψη υπηρεσίας μέσω αυτής, άλλως με τη χρήση της ιστοσελίδας, την αγορά προϊόντων και τη λήψη υπηρεσιών η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

2. Ποια είναι η δομή του ηλεκτρονικού καταστήματος;

2.1. H Ιστοσελίδα περιλαμβάνει διάφορες υποενότητες ανά κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που μπορείτε να αγοράσετε, καθώς και χρήσιμων πληροφοριών ανάλογα με τη χρήση και το χώρο όπου επιθυμείτε να εγκαταστήσετε τις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού. Επίσης, παρέχεται σε εσάς εργαλείο αναζήτησης προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνικών εγχειρίδιων, επιλογή γλώσσας, ενώ μπορείτε να δείτε επιπλέον τους οίκους που αντιπροσωπεύουμε, το δίκτυο αντιπροσώπων μας ανά νομό της Ελλάδας, τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει η εταιρεία μας, καθώς και να «κατεβάσετε», εφόσον έχετε λογαριασμό μέλους στο eshop, σχετικά με το προϊόν που σας ενδιαφέρει ό,τι πληροφορία είναι διαθέσιμη (εγχειρίδιο χρήσης, τεχνικό φυλλάδιο, ανταλλακτικά κλπ.). Παράλληλα, παρέχεται σε εσάς υπερσύνδεσμος μέσω του οποίου ανακατευθύνεστε στο www.ipool.gr και στο www.pwt.gr, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε ειδικότερα για διάφορα έργα έχουμε αναλάβει ή που αναλαμβάνουμε, για τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες νερού σε πισίνες, spa, sauna και hammam. Στο www.ipool.gr μπορείτε να γραφτείτε στο ipool newsletter και να ενημερώνεστε για θέματα σχετικά με πισίνα, sauna, spa, hammam.

2.2. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η εταιρεία έχει προσθέσει στην Ιστοσελίδα εργαλείο που επιτρέπει τη σύγκριση προϊόντων. Το εργαλείο αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα επιβοηθητικά να συγκρίνετε κάποια χαρακτηριστικά προϊόντων που έχετε επιλέξει και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως υπόδειξη επιλογής σε σχέση με το καταλληλότερο προϊόν για το σκοπό που εσείς το προορίζετε. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία επέλθει στο χρήστη λόγω ακατάλληλης επιλογής προϊόντος μετά από χρήση του εργαλείου της σύγκρισης.

2.3. Σε επιμέρους ενότητες της Ιστοσελίδας όπως «YOUR WATER», «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ», «ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ», «ΛΕΞΙΚΟ PWT», «ΒETTER WATER», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» και «ΓΝΩΜΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ», παρέχονται πληροφορίες για διάφορα θέματα που κρίνουμε ότι σας ενδιαφέρουν. Οι πληροφορίες εκφράζουν τη γνώμη του εκάστοτε γράφοντος, έχουν γενικό πληροφοριακό χαρακτήρα και παρέχονται για απλή ενημέρωσή σας. Δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως εξειδικευμένες συμβουλές που δίνονται εξατομικευμένα για τα ζητήματα που σας απασχολούν. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να επέλθει σε χρήστη/πελάτη ή τρίτο, εξαιτίας πληροφορίας που λήφθηκε από την ιστοσελίδα.

3. Σε ποιους απευθύνεται το iwater.gr; Ποιος μπορεί να συναλλαχθεί με το eshop;

3.1. Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας διατίθενται προς πώληση σε εσάς προϊόντα τρίτων προμηθευτών είτε με την ιδιότητά σας ως προμηθευτή είτε με την ιδιότητά σας ως καταναλωτή, καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από τεχνικούς υπαλλήλους της εταιρείας.

Στην Ιστοσελίδα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες εγγραφής:

α.1) Μέλος iWater – Ιδιώτης, για τους «καταναλωτές» (κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα).

α.2) Μέλος iWater – Επιχείρηση, για τους «προμηθευτές» (κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου που ενεργεί στο όνομά του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες).

β) Μέλος B2B iWater, για τους «προμηθευτές» (κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου που ενεργεί στο όνομά του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες), οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν συνεργάτες μας.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, όταν εγγραφείτε ως μέλος iWater – Επιχείρηση ή ως μέλος B2B iWater, επιλέγετε αποστολή τιμολογίου ως «προμηθευτής», ενώ σε περίπτωση που είστε φυσικό πρόσωπο και εγγραφείτε ως μέλος iWater – Ιδιώτης, επιλέγετε την αποστολή απόδειξης ως «καταναλωτής». Σημειώνεται ότι δικαίωμα υπαναχώρησης έχετε μόνο όταν ενεργείτε ως καταναλωτής (βλ. αναλυτικότερα και στο άρθρο 10 των παρόντων όρων).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαγγελματία/επιχείρησης που επιθυμεί να γίνει συνεργάτης B2B, η αιτούσα επιχείρηση δηλώνει στην εταιρεία τον εκπρόσωπό της για τις συναλλαγές με το eshop της εταιρείας μας (π.χ. νόμιμος εκπρόσωπος ή διευθυντής προμηθειών), ο οποίος και δηλώνει υπεύθυνα κατά την εγγραφή του ότι την εκπροσωπεί και δύναται να πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμό της. Σε περίπτωση αλλαγής εκπροσώπου, η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει άμεσα την εταιρεία, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση Β2Β εγγραφής, αυτή ενεργοποιείται μόνο εφόσον η εταιρεία κάνει αποδεκτή την αίτηση εγγραφής. Η Εταιρεία δικαιούται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα από την αιτούσα την εγγραφή επιχείρηση οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να έχει καμία ευθύνη να ελέγχει τη νομιμοποίηση.

3.2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της Ιστοσελίδας. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη (εξυπακούεται προ της σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας με τον πελάτη). Ομοίως ισχύει και για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η περιγραφή των προϊόντων των αναφερόμενων ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που αυτά φέρουν, γίνεται με βάση χαρακτηριστικά που έχουν γνωστοποιηθεί σε εμάς από τους κατασκευαστές. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή του σκοπού για τον οποίο κάθε προϊόν προορίζεται. Η Εταιρεία δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει, ούτε ευθύνεται για την αλήθεια, ορθότητα ή την ακρίβεια αυτών, ούτε και για την καταλληλότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του πελάτη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προήλθε σε αυτόν λόγω της χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις αναγραφόμενες δηλώσεις.

3.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ολοκλήρωση/εκτέλεση οποιαδήποτε παραγγελίας (ήτοι την σύναψη της αγοραπωλησίας ή της παροχής υπηρεσιών) σε οποιοδήποτε μέλος ή επισκέπτη της κατά την κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οποιοδήποτε χρήστης/πελάτης προβεί σε οποιαδήποτε τυχόν παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας ή παραβίαση των όρων της συναφθείσας αγοραπωλησίας.

4. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσω λογαριασμό προκειμένου να προβώ σε αγορά; Έχω δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού;

4.1. Για να αγοράσετε το προϊόν ή την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει, θα πρέπει είστε μέλος, ήτοι να έχετε ανοίξει λογαριασμό στο eshop μας. Η δημιουργία λογαριασμού είναι απαραίτητη τόσο για την απόκτηση πρόσβασης σε υλικό που αφορά στην ενημέρωσή σας ως μέλος iWater, όσο και για λόγους πρόληψης από εγκληματικές ενέργειες (π.χ. απάτη) στην περίπτωση που είστε πελάτης Β2Β. Επισημαίνεται ότι για να συνδεθείτε για πρώτη φορά στο Λογαριασμό σας στο e-shop ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία διπλής επιβεβαίωσης εγγραφής (double opt-in) στο email σας. Για τον λόγο αυτό, κατά την δημιουργία του Λογαριασμού σας θα πρέπει να μας δώσετε υποχρεωτικά και το email σας για να λάβετε ένα μήνυμα για να ενεργοποιήσετε τον Λογαριασμό σας. Ειδικότερα, σας αποστέλλεται από την Εταιρεία αρχικό επιβεβαιωτικό μήνυμα (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εγγραφή σας στο eshop) για να ενεργοποιήσετε τη δήλωση συγκατάθεσής σας προς τον σκοπό ταυτοποίησής σας. Για τον λόγο αυτό, για την εγγραφή σας στο eshop, το e-mail σας είναι υποχρεωτικό στοιχείο εγγραφής. Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε ενεργοποίηση, τότε τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει κατά την υποβολή της αίτησης δημιουργίας λογαριασμού διαγράφονται εντός τριάντα (30) ημερών και άρα θα πρέπει να επαναλάβετε την εγγραφή σας από την αρχή.

Πατώντας «κλικ» στο κουμπί «Σύνδεση» που υπάρχει σε όλες τις σελίδες του www.iwater.gr στο κεντρικό μενού οδηγείστε είτε να συνδεθείτε εάν είστε ήδη κάτοχος λογαριασμού, είτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής ως νέο μέλος. Συγκεκριμένα:

Εάν είστε ήδη μέλος, κάνετε σύνδεση στον λογαριασμό σας συμπληρώνοντας τα πεδία στο αντίστοιχο τμήμα (ΣΥΝΔΕΣΗ) και επιλέγοντας εάν κάνετε σύνδεση ως ΜΕΛΟΣ ή ως B2B ΜΕΛΟΣ. Κατόπιν συμπληρώνετε το e-mail και τον κωδικό πρόσβασής σας που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας.

Εάν δεν είστε μέλος, καλείστε να εγγραφείτε ως νέο μέλος, πατώντας «ΕΓΓΡΑΦΗ» στο τμήμα «ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ» και στη συνέχεια συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Εάν είστε ιδιώτης και επιθυμείτε απόδειξη για τις αγορές σας, επιλέγετε να κάνετε εγγραφή ως «ΙΔΙΩΤΗΣ». Εάν είστε επιχείρηση και επιθυμείτε τιμολόγιο για τις αγορές σας, επιλέγετε να κάνετε εγγραφή ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ». Εάν επιθυμείτε να γίνετε συνεργάτης μας, τότε στη σελίδα της σύνδεσης, θα πρέπει να πατήσετε «ΑΙΤΗΣΗ» στο τμήμα «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Β2Β» και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία στην αίτηση εγγραφής.

4.2. Καλείστε να εισάγετε κατά την εγγραφή σας τα υποχρεωτικά (ή/και τα προαιρετικά, εφόσον σας ζητούνται και το επιθυμείτε) στοιχεία εγγραφής σας. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε αγορά, θα κληθείτε στην συνέχεια να συμπληρώσετε και να αποθηκεύσετε στον Λογαριασμό σας για διευκόλυνσή σας στις επόμενες αγορές σας αν θέλετε και τα στοιχεία που σχετίζονται με την τιμολόγηση ή/και την παράδοση των προϊόντων (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση παράδοσης, στοιχεία τιμολόγησης). Οποιαδήποτε στοιχεία μας γνωστοποιείτε πάντως, είτε μέσω του Λογαριασμού σας, είτε για την ολοκλήρωση της αγοράς σας, εγγυάστε ότι είναι απολύτως ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα και ότι τα γνωστοποιείτε σε εμάς νομίμως.

Μπορείτε να τροποποιήσετε, επικαιροποιήσετε ή διορθώσετε ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο λογαριασμό σας, εισερχόμενοι στο λογαριασμό σας στην ενότητα «Τα στοιχεία μου» και στην ενότητα «Οι διευθύνσεις μου». Επίσης, στον Λογαριασμό σας θα βρείτε ιστορικό των παραγγελιών σας και λίστα με τα είδη που έχετε αγοράσει. Οι χρήστες Β2Β βρίσκουν επιπλέον πληροφορίες (λογιστική καρτέλα και ανεξόφλητες απαιτήσεις).

4.3. Εκ του νόμου υποχρέωση του eshop για ενημέρωσή σας για την εξέλιξη της παραγγελίας σας: Η Εταιρεία μας με βάση την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, οφείλει να αποστείλει σε εσάς ενημερώσεις στο πλαίσιο σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως (προσυμβατικά ή μετά την σύμβαση). Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται (στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εταιρείας από την πώληση – συμβατικών ή νόμιμων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή σε άλλο στοιχείο επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού ή κατά την διενέργεια των αγορών σας στο Eshop, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν έχετε ενημερώσει εγκαίρως την εταιρεία σχετικά). Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώνετε, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Επιπλέον φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Εταιρεία εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας αφορά προϊόν, θα λάβετε ένα επιβεβαιωτικό email με το οποίο θα σας ενημερώνουμε για την παραλαβή της παραγγελίας, ενώ κατόπιν θα λαμβάνετε και ένα δεύτερο email με το οποίο θα σας ενημερώνουμε για την αποδοχή της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας αφορά είτε την παροχή υπηρεσιών ή ταυτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, υποχρεούμαστε να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία αυτή ζητώντας τη συγκατάθεσή σας. Για το λόγο αυτό, στο ενημερωτικό email της παραγγελίας που θα λάβετε, θα κληθείτε μέσω υπερσυνδέσμου να μας δηλώσετε ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας. Κατόπιν, εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, θα λάβετε ένα δεύτερο email με το οποίο θα επιβεβαιώνουμε τη λήψη της παραγγελίας και στη συνέχεια θα λάβετε και ένα τρίτο email που θα αφορά την αποδοχή αυτής. Ενδέχεται να λάβετε επιπλέον email προς ενημέρωσή σας σχετικά με περαιτέρω θέματα σχετικά με την παραγγελία σας, ανά περίπτωση.

Έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας.

4.4. Προστασία κωδικών λογαριασμού: Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης και η δημιουργία ενός μυστικού κωδικού σύνδεσης στον Λογαριασμό σας, τον οποίο θα θέσετε ο ίδιος. Ο κωδικός αυτός σας ταυτοποιεί και οφείλετε να τον διατηρείτε πάντοτε μυστικό και ασφαλή. Ειδικότερα, φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του μυστικού κωδικού πρόσβασης που έχετε δημιουργήσει και χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο λογαριασμό σας. Οφείλετε να αποφεύγετε τελείως την παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους, προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Επίσης, οφείλετε να ενημερώνετε άμεσα την εταιρεία αν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι:

ι) ο μυστικός κωδικός πρόσβασης θα μπορούσε ή ενδέχεται να έχει γίνει γνωστός σε τρίτο ή

ιι) υπάρχει κίνδυνος ο κωδικός πρόσβασής σας να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά σας.

Φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας. Η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας εφόσον δεν έχετε προηγουμένως ενημερώσει την εταιρεία προσηκόντως στο [email protected]. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας, μπορείτε να τον ανακτήσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στο πεδίο «Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;». Δίνετε ρητώς τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση του email που μας έχετε δηλώσει για το σκοπό της ανάκτησης του κωδικού πρόσβασης.

5. Πώς μπορώ να υποβάλλω μια παραγγελία και να ολοκληρώσω μια αγορά;

5.1. Εισερχόμενοι στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν ή την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει, ανατρέχοντας στην αντίστοιχη κατηγορία. Πατώντας πάνω στο προϊόν ή την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε φωτογραφία, περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η Ιστοσελίδα μας σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τη τεχνική περιγραφή του καθώς και τη δυνατότητα να κατεβάζετε τεχνικά εγχειρίδια, ενημερωτικά έντυπα και συναφές υλικό, πατώντας στην αντίστοιχη επιλογή (Downloads). Διευκρινίζεται ότι ειδικά το τμήμα “Downloads” είναι προσβάσιμο μόνο από τα μέλη και όχι από τον απλό επισκέπτη της ιστοσελίδας.

5.2. Μπορείτε να προσθέσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιλέγετε στο καλάθι αγορών σας πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο «καλάθι αγορών». Έχετε ανά πάσα χρονική στιγμή τη δυνατότητα να δείτε λεπτομέρειες σε σχέση με το περιεχόμενο του καλαθιού σας (δηλαδή προϊόντα τα οποία έχετε επιλέξει σε προηγούμενα στάδια να αγοράσετε) και να ενημερωθείτε για το κόστος αυτών καθώς και για τυχόν κόστος μεταφορικών και ενδεικτικό χρόνο παράδοσης (προσωρινά στοιχεία). Το ακριβές κόστος μεταφορικών υπολογίζεται και εμφανίζεται σε εσάς αφότου επιλέξετε και τον τρόπο πληρωμής και προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Ταυτόχρονα σας παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του περιεχομένου του καλαθιού με τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του ή την αλλαγή των ποσοτήτων που έχετε επιλέξει. Επίσης, κατά την προσθήκη προϊόντων θα εμφανίζονται σε εσάς διάφορα προτεινόμενα προϊόντα. Παράλληλα, σας δίνεται μια συνοπτική εικόνα της παραγγελίας, καθώς και σχετικό πεδίο για εισαγωγή τυχόν εκπτωτικού κωδικού.

Στη συνέχεια, από το «καλάθι», οδηγείστε προς την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας πατώντας το κουμπί «Ολοκλήρωση παραγγελίας». Κατόπιν, εάν δεν είστε συνδεδεμένος στο λογαριασμό σας, καλείστε να συνδεθείτε ή εάν δεν έχετε λογαριασμό, καλείστε να δημιουργήσετε έναν (σελίδα σύνδεσης).

5.3. Στη συνέχεια, για την ολοκλήρωση της παραγγελίας καλείστε να ακολουθήσετε τρία βήματα.

– Στο πρώτο βήμα – Αποστολή, καλείστε να επιλέξετε ανάμεσα στους προσφερόμενους από την εταιρία μας τρόπους αποστολής, είτε σε δηλωθείσα διεύθυνση αποστολής, είτε επιλογή παραλαβής από κατάστημα.

– Στο δεύτερο βήμα – Πληρωμή, καλείστε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία χρέωσης, δηλώνοντας αν η διεύθυνση τιμολόγησης είναι ίδια με τη διεύθυνση χρέωσης (άλλως να συμπληρώσετε τη διεύθυνση τιμολόγησης), καθώς και να ορίσετε τη μέθοδο πληρωμής, επιλέγοντας μεταξύ των προσφερόμενων μεθόδων (κατάθεση σε τράπεζα, πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, PayPal, αντικαταβολή, πληρωμή στο κατάστημα).

– Στο τρίτο βήμα – Ολοκλήρωση παραγγελίας, μπορείτε να δείτε το κόστος των μεταφορικών. Επίσης, καλείστε να δηλώσετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου του eshop. Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των ζητούμενων από εσάς στοιχείων και εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε παραγγελία για την αγορά προϊόντων/υπηρεσιών, συνεχίζετε πατώντας το κουμπί Υποβολή παραγγελίας με υποχρέωση πληρωμής.

Με αυτόν τον τρόπο υποβάλλετε πρόταση προς την εταιρεία για τη σύναψη σύμβασης αγοράς των προϊόντων/υπηρεσιών που έχετε επιλέξει.

5.4. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγγελίας σας, οδηγείστε στη σελίδα επιτυχούς ολοκλήρωσής της και λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει, κατά τη διάκριση που αναφέρεται ανωτέρω υπό 4.3., αν η παραγγελία αφορά μόνο προϊόντα (μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής της παραγγελίας) ή σε περίπτωση που αφορά μόνο υπηρεσίες ή συνδυασμό υπηρεσιών και προϊόντων (1ο μήνυμα για επιβεβαίωση της προσφοράς και λήψη συγκατάθεσης και εφόσον αυτή ληφθεί ακολουθεί 2ο μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής της παραγγελίας). Υπογραμμίζεται ρητώς ότι το μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας από την εταιρεία (καθώς και το μήνυμα για την επιβεβαίωση της προσφοράς και λήψη συγκατάθεσης) δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας σας, ούτε αποδοχή της πρότασης για σύναψη σύμβασης με την εταιρεία. Αντιθέτως, η παραγγελία παραλαμβάνεται από την εταιρεία με την επιφύλαξη διενέργειας ελέγχου διαθεσιμότητας και ορθότητας τιμής του παραγγελθέντος προϊόντος. Η εταιρεία λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ορθή αναγραφή των τιμών επί των προσφερόμενων προϊόντων. Ωστόσο, είναι πιθανό λόγω τεχνικού σφάλματος, να υπάρξει σφάλμα στη τιμή και επομένως, στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνεστε σχετικά με email. Σας παρακαλούμε σε περίπτωση που τυχόν θεωρήσετε ότι υπάρχει προφανές σφάλμα σε τιμή προϊόντος (π.χ. όταν υπάρχει μεγάλη απόκλιση από την αρχική τιμή), να μας ενημερώνετε σχετικά και να απέχετε από την αγορά του. Εφιστούμε την προσοχή σας ακόμα και σε περιπτώσεις που ευλόγως αναμένετε να υπάρχουν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές (ενδεικτικά, περίοδος εκπτώσεων, Black Friday κλπ.).

5.5. Κατόπιν, αναλόγως των αποτελεσμάτων του ελέγχου διαθεσιμότητας και τιμής, ισχύουν τα εξής: Στις περιπτώσεις που το προϊόν είναι διαθέσιμο, είτε άμεσα είτε κατόπιν παραγγελίας και ανεξάρτητα από τον χρόνο παράδοσης, λαμβάνετε μήνυμα e-mail αποδοχής της παραγγελίας σας από την εταιρία, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά την παραγγελία σας και σας ενημερώνει και πάλι για την διαθεσιμότητα και τιμή του προϊόντος. Η αποστολή του προαναφερθέντος e-mail αποτελεί την αποδοχή εκ μέρους της Εταιρείας της υποβληθείσας από εσάς πρότασης για σύναψη σύμβασης και συνεπώς η σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και της Εταιρείας συνάπτεται μόνον μόλις η Εταιρεία αποστείλει το μήνυμα με το οποίο αποδέχεται την προσφορά του αγοραστή.

5.6. Στη συνέχεια αποστέλλεται στον αγοραστή e-mail το οποίο τον ενημερώνει για την παράδοση με δικά μας μέσα (αφορά τις εντός Αθήνας παραδόσεις) ή για την παράδοση του προϊόντος στην εταιρεία ταχυμεταφορών και τον κωδικό με βάση τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε την αποστολή ή στην μεταφορική εταιρεία ή για το γεγονός ότι το προϊόν είναι έτοιμο για παραλαβή από το κατάστημα (ανάλογα με τον τρόπο αποστολής που έχετε επιλέξει).

5.7. Μέσα από την πρόσβαση στο λογαριασμό του ο χρήστης πατώντας στην ενότητα «Οι παραγγελίες μου», έχει τη δυνατότητα να βλέπει τις παραγγελίες του, την εξέλιξη κάθε παραγγελίας, το περιεχόμενο των παραγγελιών καθώς και την ταξινόμησή τους αλφαβητικά ή ημερολογιακά.

5.8. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία σας, η εταιρεία θα σας ενημερώσει σχετικά με αποστολή email ή/και τηλεφωνικά στα στοιχεία που έχετε δηλώσει. Επισημαίνεται ότι ισχύει η υποχρέωσή σας για ορθή καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων (βλ. 4.3. ανωτέρω), καθώς έκαστος χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνει. Η εταιρεία μας δεν προβαίνει σε καμία ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από τον χρήστη και ως εκ τούτου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς αυτά.

5.9. Ειδικότερα ως προς την παραγγελία υπηρεσιών: Όπως προαναφέρθηκε, η εταιρεία παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της τη δυνατότητα για ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών. Η εκ των προτέρων δυνατότητα καθορισμού και εμφάνισης τιμής για την παροχή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας μας είναι δυνατή για ορισμένες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Στις περιπτώσεις που λόγω της φύσης της υπηρεσίας η τιμή δεν μπορεί εκ των προτέρων να υπολογιστεί, ο πελάτης καλείται ακολουθώντας τα βήματα της ιστοσελίδας να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μας προκειμένου να καθοριστεί το κόστος της υπηρεσίας. O υποψήφιος αγοραστής οδηγείται από την σελίδα υπηρεσιών (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) μέσω ειδικού μενού επιλογών στην επιθυμητή υπηρεσία, η οποία εφόσον έχει καθορισμένη τιμή, την τοποθετεί στο καλάθι του. Εάν δεν έχει καθορισμένη τιμή, θα αναγράφεται η φράση «ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και επιλέγοντάς την θα οδηγείστε στην φόρμα επικοινωνίας όπου τα πεδία που αφορούν την υπηρεσία θα είναι συμπληρωμένα αυτόματα, καθώς και τα στοιχεία σας όταν είστε συνδεδεμένος στο λογαριασμό σας, εκτός του πεδίου όπου θα μπορείτε να αναγράψετε οποιοδήποτε μήνυμα επιθυμείτε και να το στείλετε στην εταιρεία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής δεν είναι συνδεδεμένος, θα πρέπει να συμπληρώσει μόνος του τα πεδία των στοιχείων του. Η εταιρεία θα επικοινωνήσει με mail ή/και τηλεφωνικά μαζί σας, είτε γνωστοποιώντας σας την τιμή της ζητηθείσας υπηρεσίας, είτε με πρόταση για προγραμματισμό επίσκεψης τεχνικού για αυτοψία και καθορισμό της τιμής της υπηρεσίας. Η τιμή της κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας υποχρεωτικά θα αφορά σε προϊόντα που είτε έχουν αγοραστεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.iwater.gr, είτε από την Εταιρεία μας, είτε από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους/μεταπωλητές που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα (ΔΙΚΤΥΟ), εκτός εάν πρόκειται για την υπηρεσία ανάλυσης νερού για την οποία δεν ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί.

5.10. Δεδομένου ότι η Εταιρεία μας δεν είναι ο κατασκευαστής των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση αλλά τα προμηθεύεται από τρίτους, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων στην εταιρεία ταχυμεταφορών ή στη μεταφορική εταιρεία ή ο χρόνος που απαιτείται ώστε το προϊόν να είναι διαθέσιμο για παραλαβή από το κατάστημα μας, ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη δέσμευση των προμηθευτών σε σχέση με το χρόνο παράδοσης. Ως εκ τούτου, σας γνωρίζουμε ότι τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους των κατασκευαστών/ προμηθευτών να καταστήσουν σε εμάς διαθέσιμο κάποιο προϊόν, θα επιφέρει αντίστοιχη καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης και αποστολής του προϊόντος από εμάς. Οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται επίσης σε καθυστερήσεις λόγω καθυστερήσεων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών ή ανωτέρας βίας, κάτι που δεν αποτελεί δική μας ευθύνη. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο άρθρο 9 για τις διευθετήσεις Παράδοσης της Εταιρείας μας.

5.11. Η Εταιρεία μας σας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης μετά την πώληση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση του εξοπλισμού.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης / εξυπηρέτησης μετά την πώληση είναι:

– Εγκατάσταση

– Θέση σε λειτουργία (αρχική λειτουργία ή λειτουργία μετά από μακρά περίοδο μη λειτουργίας)

– Επισκευή on site (στον πελάτη) ή in house (στην Εταιρεία) στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στους όρους εγγύησης των προϊόντων

– Τακτική συντήρηση με σύναψη συμβολαίων συντήρησης

– Πακέτα υπηρεσιών (π.χ. συντήρηση, ανάλυση νερού) που θα καθορίζονται από την εταιρεία και όταν θα διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας

– Τηλεφωνική δωρεάν τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, επισκευή προϊόντων, εφόσον ο αγοραστής επιλέξει να γίνουν από τον ίδιο ή από τεχνικό επιλογής του.

Εφαρμόζονται εδώ τυχόν ειδικοί όροι ισχύος της εγγύησης των προϊόντων εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν παρέχονται από την Εταιρεία ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της.

5.12. Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στην ιστοσελίδα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια στην ιστοσελίδα μας. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του τιμήματος αγοράς των προϊόντων και των εξόδων μεταφοράς.

5.13. Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το προϊόν δεν παραληφθεί από τον πελάτη κατά την συμφωνηθείσα ημέρα παράδοσής του από δική του υπαιτιότητα (είτε από το κατάστημα είτε από την εταιρεία ταχυμεταφορών/μεταφορών) ή σε περιπτώσεις μη έγκαιρης παράδοσης λόγω συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας.

5.14. Μετάθεση κινδύνου:

α) Σε περίπτωση που είστε καταναλωτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από εσάς να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από εμάς, ο κίνδυνος μετατίθεται στον πελάτη «άμα τη παραδώσει» στον μεταφορέα, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

β) Σε περίπτωση που είστε προμηθευτής, δεδομένου ότι με την παραγγελία σας αιτείσθε την αποστολή του αγαθού σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκπλήρωσης της παροχής (ήτοι το φυσικό κατάστημά μας από όπου μπορείτε να παραλάβετε βάσει του άρθρου 9 κατωτέρω), φέρετε την ευθύνη του πράγματος αφότου αυτό παραδοθεί για αποστολή.

5.15. Ειδικές περιπτώσεις – Ακύρωση παραγγελίας: Κατ’ εξαίρεση, σχετικά με τα προϊόντα ισχύουν τα παρακάτω:

α) Στην περίπτωση που είναι εφικτή η παραγγελία του προϊόντος, αλλά σε διαφορετικό χρόνο παράδοσης ή διαφορετική τιμή, δικαιούσθε είτε 1) να προβείτε μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή σας (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), είτε 2) να επιλέξετε να εκτελεσθεί η παραγγελία για τα υπόλοιπα προϊόντα σε περίπτωση που η μη διαθεσιμότητα αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προϊόντων μίας παραγγελίας, είτε 3) να επιλέξετε να πραγματοποιήσει η εταιρία την παραγγελία από τον κατασκευαστή, οπότε και θα πρέπει να προεξοφλήσετε το τίμημα στο σύνολό του.

β) Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η παραγγελία και δεν είναι διαθέσιμο το προϊόν από τον κατασκευαστή, θα ενημερώνεστε σχετικά με email για την ακύρωση της παραγγελίας εκ μέρους μας με αποδέσμευση δεσμευμένου ποσού. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης, θα ακυρώνεται ταυτόχρονα και το μέρος της παραγγελίας που αφορά σε υπηρεσία που παραγγέλθηκε λόγω της άρρηκτης σύνδεσής της με το μη διαθέσιμο προϊόν, ενώ παραγγελία για υπηρεσίες που δεν επηρεάζονται από τη μη διαθεσιμότητα προϊόντος, θα μπορεί να γίνει αποδεκτή από την εταιρία.

6. Μπορώ να υποβάλλω παραγγελία τηλεφωνικά;

Στην περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας, θα αποστέλλεται μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας στο email που μας έχετε δηλώσει. Επισημαίνεται ότι το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί για τις τηλεφωνικές παραγγελίες από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. – 5 μ.μ. Κατά τη λήψη της τηλεφωνικής παραγγελίας θα δίνετε στην Εταιρεία και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προκειμένου να λαμβάνει την εκ του νόμου προβλεπόμενη επικοινωνία σε σχέση με την επιβεβαίωση της παραγγελίας και την εξέλιξη αυτής. Οι τηλεφωνικές παραγγελίες διέπονται επίσης από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας είναι η αντικαταβολή, με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο 8.1.γ), καθώς και με κατάθεση σε τράπεζα [βλ. 8.1.β)].

7. Τι ισχύει σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων;

7.1. Για τους χρήστες που δεν είναι συνδεδεμένοι ή που συνδέονται ως μέλη iWater, οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, ενώ στους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι ως μέλη B2B iWater, οι τιμές εμφανίζονται στο eshop χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος και αναφέρεται κατόπιν στο καλάθι αγορών. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις αποστολής, ταχυδρομείου κλπ. οι οποίες υπολογίζονται αναλόγως του επιλεχθέντος τρόπου αποστολής, αναγράφονται δε και γνωστοποιούνται στον πελάτη κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, ούτε κρατήσεις ή τυχόν παρακρατήσεις που προβλέπονται για οργανισμούς, Αρχές, φορείς κλπ. Επιπλέον, οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν και συνεπώς ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με δαπάνες ή επιβαρύνσεις που απαιτούνται σε περίπτωση καταβολής του τιμήματος σε τράπεζα (προμήθεια της τράπεζας του πελάτη ή/και προμήθεια της τράπεζας της εταιρείας κλπ.) ή άλλες επιβαρύνσεις λόγω τραπεζικής συναλλαγής. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, καθώς καθορίζονται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες που σχετίζονται με κάποιο προϊόν, καθιστούμε σαφές ότι το κόστος της υπηρεσίας δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αγοράς του προϊόντος. Η αμοιβή για την υπηρεσία προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο άρθρο 5.9. ανωτέρω.

7.2. Η Εταιρεία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα και ο χρήστης της Ιστοσελίδας το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, να τις τροποποιεί και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτηση του προϊόντος στην ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε τη δέουσα επιμέλεια να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα, οπότε και θα σας ενημερώνουμε σχετικά (βλ. άρθρο 5.4. ανωτέρω). Για τον λόγο αυτό όπως προαναφέραμε στις περιπτώσεις που τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα ή ο καθορισμός της αμοιβής της υπηρεσίας δεν είναι εκ των προτέρων εφικτός, η εταιρεία διατηρεί ρητή επιφύλαξη για τη σύναψη της σύμβασης μέχρι να διενεργήσει έλεγχο διαθεσιμότητας του προϊόντος από τους κατασκευαστές και ορθότητας της τιμής του παραγγελθέντος προϊόντος και της ζητηθείσας υπηρεσίας.

7.3. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει κατά την απόλυτη κρίση της έκπτωση επί των τιμών με τη δυνατότητα χρήσης εκπτωτικού κωδικού στο καλάθι. Ο κωδικός θα αποστέλλεται στους πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω facebook ή μέσω newsletter εφόσον έχετε εγγραφεί στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων. Για τους πελάτες B2B ισχύουν ανά περίπτωση ειδικοί τιμοκατάλογοι με αντίστοιχες εκπτώσεις. Διευκρινίζεται ότι η παρεχόμενη έκπτωση παρέχεται κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της εταιρείας, χωρίς η τελευταία να υπέχει υποχρέωση προς την παροχή της, ο δε πελάτης/χρήστης δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αξιώσει από την εταιρεία την παροχή έκπτωσης.

7.4. Επίσης, τυχόν προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα κατά καιρούς, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, οπότε και τηρείται αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών. Οι προσφορές προϊόντων δεν ισχύουν για πελάτες B2B.

8. Τι ισχύει σε σχέση με τους τρόπους πληρωμής;

8.1. Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους κατωτέρω τρόπους πληρωμής για την πληρωμή ολόκληρου του τιμήματος και των λοιπών επιβαρύνσεων, ως οφείλετε:

α) μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.

Η Εταιρεία μας θέτοντας ως ύψιστο στόχο τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών, δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά. Διευκρινίζεται ότι γίνονται δεκτές κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club, American Express, Discover. Η χρέωση της κάρτας μπορεί να γίνει ακόμα και όταν κάποιο ή κάποια από τα είδη δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και πρέπει να παραγγελθούν από τους προμηθευτές μας στο εξωτερικό.

β) μέσω Masterpass.

Μπορείτε να συνδεθείτε στο ψηφιακό πορτοφόλι που έχετε δημιουργήσει και να επιλέξετε την κάρτα με την οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας. Η Εταιρεία μας θέτοντας ως ύψιστο στόχο τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών, δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με Masterpass) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά. Η χρέωση της κάρτας με ψηφιακό πορτοφόλι, μπορεί να γίνει ακόμα και όταν κάποιο ή κάποια από τα είδη δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και πρέπει να παραγγελθούν από τους προμηθευτές μας στο εξωτερικό.

γ) με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 10747066925
IBAN: GR 2901101070000010747066925
SWIFT BIC: ETHNGRAA

ALPHA BANK

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 133002320006745
IBAN: GR5401401330133002320006745
BIC: CRBAGRAAXXX

Δικαιούχος: PETRIDIS WATER TECHNOLOGIES AETE

Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η παραγγελία προχωράει προς διεκπεραίωση μετά την εμφάνιση του κατατεθέντος πλήρους ποσού στον λογαριασμό της εταιρείας. Αν η μεταφορά γίνει από άλλη τράπεζα, συνήθως χρειάζονται 2-3 εργάσιμες ημέρες να εμφανιστεί η πληρωμή. Αν η μεταφορά γίνει από την ίδια τράπεζα, η πληρωμή εμφανίζεται την επόμενη εργάσιμη μέρα. Σε περίπτωση που η κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας σας, η παραγγελία θα ακυρώνεται τελείως.

Οφείλετε να αναγράψετε ως αιτιολογία στο καταθετήριο τον αριθμό της παραγγελίας που αφορά η κατάθεση και το ονοματεπώνυμό σας και κατόπιν να μας το αποστείλετε στο [email protected] ή με φαξ στο 210 9233109. Σε περίπτωση που παραλείψετε το στοιχείο αυτό ώστε να είναι εύκολη η σύνδεση της συγκεκριμένης παραγγελίας με την εξόφλησή της, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια καθυστέρηση ή ακύρωση προκύψει εξαιτίας της παράλειψης αυτής. Εξυπακούεται ότι επιβαρύνεστε τυχόν χρεώσεις τραπεζών που αφορούν σε τραπεζικά εμβάσματα / μεταφορές, καθώς οφείλετε να καταθέσετε ολόκληρο το συνολικό τίμημα της παραγγελίας σας.

δ) με αντικαταβολή κατά την παράδοση του προϊόντος. Ο τρόπος αυτός πληρωμής ισχύει μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

– Το συνολικό τίμημα δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ
– Ισχύει μόνο για παράδοση σε τόπο όπου παραδίδει η υπηρεσία Πόρτα-Πόρτα των ΕΛΤΑ courier.
– Το σύνολο των προϊόντων της παραγγελίας πληροί προϋποθέσεις μέγιστου βάρους και μεγέθους.
Η πληρωμή της παραγγελίας μέσω αντικαταβολής, γίνεται μόνο μετρητοίς στον υπάλληλο της ταχυμεταφορικής εταιρίας, κατά την παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας.

Επειδή η αποστολή προϊόντων με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, εξαρτάται από παραμέτρους βάρους και μεγέθους, ενδέχεται αυτός ο τρόπος πληρωμής να μην είναι εφικτός. Όταν παραλάβουμε την παραγγελία σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς ή/και με email και θα σας ενημερώσουμε εάν είναι εφικτή η πληρωμή με αντικαταβολή ή εάν χρειάζεται να επιλέξετε κάποιον από τους υπόλοιπους τρόπους πληρωμής για την εξόφλησή της.

Στις περιπτώσεις των παραγγελιών που εξοφλούνται με αντικαταβολή, γίνεται πάντα τηλεφωνική επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 5 ημερών για την επιβεβαίωση της παραγγελίας, τότε δεν θα πραγματοποιηθεί αποστολή και η παραγγελία θα ακυρώνεται.

Επισημαίνεται ότι δεν επιβαρύνεστε με κόστος αντικαταβολής.

ε) μέσω PayPal. Επισημαίνεται ότι υπόκεισθε στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου του PayPal καθώς και στην οικονομική του πολιτική (π.χ. προμήθεια κλπ.).

στ) με πληρωμή στο κατάστημα της εταιρείας μόνο σε περίπτωση που η παραγγελία αφορά διαθέσιμα προϊόντα με χρόνο παράδοσης από 1 έως 3 ημέρες ή προϊόντα με χρόνο παράδοσης από 5 έως 7 ημέρες και για συνολικό τίμημα μέχρι του ποσού των 500 ευρώ (μετρητά ή POS) για πώληση προϊόντων είτε σε προμηθευτές, είτε σε καταναλωτές. Αν το ποσό ξεπερνά το ανωτέρω όριο, τότε η πληρωμή θα γίνεται δεκτή μόνον με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα ή με Masterpass ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με PayPal.

8.2. Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα, η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου έμπιστου συνεργάτη μας, τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε λαμβάνονται μόνον από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Επίσης, σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με κάρτα, ισχύουν κατά την παράδοση της παραγγελίας και όσα αναφέρονται κατωτέρω υπό άρθρο 9.9. των παρόντων όρων.

8.3. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς προσωπικών δεδομένων, η Εταιρία έχει εγκαταστήσει πιστοποιητικά SSL της GeoTrust από την εταιρία DigiCert Inc. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία των χρηστών που εισάγουν σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας/eshop, κρυπτογραφούνται με βάση την κρυπτογράφηση SSL 256-bit.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

[image]

9. Τι ισχύει για την παράδοση των προϊόντων σας;

9.1. Η Εταιρεία μας σας παρέχει προς διευκόλυνσή σας πολλούς τρόπους παραλαβής και παράδοσης προϊόντων. Σε σχέση με τα έξοδα μεταφοράς, ισχύουν οι ακόλουθες διακρίσεις:

A) Για παραγγελίες στις οποίες το καταβλητέο ποσό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ υπερβαίνει τα ενενήντα ευρώ (90€), η παράδοση θα πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση του πελάτη, είτε πρόκειται για παράδοση στο χώρο του πελάτη με το ΕΛΤΑ Courier ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ όταν είναι εφικτό (σύμφωνα με τους παρακάτω όρους), είτε για παράδοση σε πρακτορείο μεταφορικής στην Αθήνα. Όταν πρόκειται για παράδοση σε πρακτορείο Αθηνών, το κόστος από εκεί έως το πρακτορείο της περιοχής του πελάτη ή έως την έδρα του πελάτη, επιβαρύνει τον πελάτη.

Β) Για παραγγελίες στις οποίες το καταβλητέο ποσό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι κάτω από τα ενενήντα ευρώ (90€), το κόστος των μεταφορικών θα ανέρχεται σε πέντε (5) ευρώ. Είτε πρόκειται για παράδοση στο χώρο του πελάτη με το ΕΛΤΑ Courier ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ όταν είναι εφικτό (σύμφωνα με τους παρακάτω όρους), είτε για παράδοση σε πρακτορείο μεταφορικής στην Αθήνα. Όταν πρόκειται για παράδοση σε πρακτορείο Αθηνών, το κόστος από εκεί έως το πρακτορείο της περιοχής του πελάτη ή έως την έδρα του πελάτη, επιβαρύνει τον πελάτη.

Τόσο το όριο για την δωρεάν παράδοση όσο και το κόστος των μεταφορικών σε περίπτωση μη δωρεάν παράδοσης, δύναται να αλλάξουν για μελλοντικές αγορές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας οι νέες χρεώσεις. Εσείς ενημερώνεστε για την επιβάρυνση των μεταφορικών εξόδων όταν βρίσκεστε στη σελίδα του καλαθιού. Συγκεκριμένα, το κόστος μεταφορικών υπολογίζεται και εμφανίζεται μόλις ο πελάτης ολοκληρώσει το δεύτερο βήμα της διαδικασίας της ολοκλήρωσης παραγγελίας, ήτοι την ΠΛΗΡΩΜΗ, και εφόσον προχωρήσει στο τρίτο και τελευταίο βήμα, την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (βλ. άρθρο 5.3. ανωτέρω).

9.2. Παραλαβή από το κατάστημα: Στην περίπτωση που έχετε ήδη εξοφλήσει το τίμημα της παραγγελίας σας, μπορείτε να επιλέξετε να παραλάβετε το παραγγελθέν προϊόν από το κατάστημα (κατ’ επιλογήν σας από όποιο από τα δύο μας καταστήματα σας εξυπηρετεί), έχετε τη δυνατότητα να προσέλθετε ο ίδιος στο κατάστημά μας για παραλαβή σύμφωνα με το χρόνο παράδοσης των προϊόντων (βλ. παρακάτω υπό 9.6) και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που θα λάβετε από εμάς μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει για τον ακριβή χρόνο παράδοσης, καλούμενοι να προσέλθετε για την παραλαβή εντός 10 ημερών από τότε που λάβατε την σχετική ενημέρωση. Στην περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα από το κατάστημά μας, δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον επιβάρυνση. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού, το αντικείμενο φυλάσσεται μεν στις αποθήκες μας, εντούτοις η φύλαξη τελείται ως άμισθη παρακαταθήκη, η δε Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, ζημία ή χειροτέρευση επέλθει στο προϊόν μετά την ως άνω προθεσμία παραλαβής του από τον αγοραστή, ο δε αγοραστής παραιτείται ρητώς και ανεπιφύλακτα από το δικαίωμά του να απαιτήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία του προϊόντος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε περίπτωση που δεν έχετε εξοφλήσει την παραγγελία (δηλαδή μόνο όταν πρόκειται για άμεσα διαθέσιμα προϊόντα) και δεν προσέλθετε εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 10 ημερών, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.

9.3. Στην περίπτωση παράδοσης προϊόντων, όταν ο τόπος παράδοσης βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού της Αττικής:

Α) Προϊόντα διαστάσεων μέχρι 40εκ.x25εκ.x25εκ. ή ισοδύναμου όγκου και βάρους μέχρι 5 κιλών θα παραδίδονται στον πελάτη μέσω της ταχυμεταφορικής εταιρείας ΕΛΤΑ Courier Πόρτα-Πόρτα. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποστολής του προϊόντος εντός του χρονικού διαστήματος που ορίστηκε από την εταιρεία ταχυμεταφορών. Η ΕΛΤΑ Courier έχει τη δυνατότητα να σας παραδίδει στη διεύθυνση της επιλογής σας, με την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εντός των ορίων πόλης που αυτή ορίζει. Για να δείτε σε ποια κατηγορία ανήκει η περιοχή σας, μπορείτε να συνδεθείτε στη διεύθυνση ΕΛΤΑ Courier και να επιλέξετε «Δίκτυο Καταστημάτων». Εκτός των ανωτέρω, το δέμα σας θα παραδίδεται και θα παραλαμβάνεται από εσάς σε σημείο εξυπηρέτησης του δικτύου ΕΛΤΑ Courier (κατάστημα ή πρακτορείο, κατάστημα ΕΛΤΑ). Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν συνεννόηση.

Β) Προϊόντα διαστάσεων μεγαλύτερων από 40εκ.x25εκ.x25εκ. ή ισοδύναμου όγκου και βάρους άνω των 5 κιλών θα παραδίδονται στον πελάτη μέσω μεταφορικής εταιρείας την οποία θα επιλέξει η εταιρεία ή μέσω μεταφορικής εταιρείας επιλογής του πελάτη κατόπιν συνεννόησης μαζί μας. Ο οριζόμενος από την εταιρεία χρόνος παράδοσης αφορά την παράδοση του προϊόντος στο πρακτορείο της μεταφορικής εταιρείας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με τη μεταφορά, ο πελάτης θα πρέπει να απευθύνεται κατευθείαν στη μεταφορική εταιρεία. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποστολής του προϊόντος εντός του χρονικού διαστήματος που ορίστηκε από την μεταφορική εταιρεία.

9.4. Στην περίπτωση παράδοσης προϊόντων, όταν ο τόπος παράδοσης βρίσκεται εκτός των γεωγραφικών ορίων του Νομού της Αττικής:

Α) Προϊόντα διαστάσεων μέχρι 40εκ.x25εκ.x25εκ. ή ισοδύναμου όγκου και βάρους μέχρι 5 κιλών θα παραδίδονται στον πελάτη μέσω της ταχυμεταφορικής εταιρείας ΕΛΤΑ Courier Πόρτα-Πόρτα. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποστολής του προϊόντος εντός του χρονικού διαστήματος που ορίστηκε από την εταιρεία ταχυμεταφορών. Η ΕΛΤΑ Courier έχει τη δυνατότητα να σας παραδίδει στη διεύθυνση της επιλογής σας, με την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εντός των ορίων πόλης που αυτή ορίζει. Για να δείτε σε ποια κατηγορία ανήκει η περιοχή σας, μπορείτε να συνδεθείτε στη διεύθυνση ΕΛΤΑ Courier και να επιλέξετε «Δίκτυο Καταστημάτων». Εκτός των ανωτέρω, το δέμα σας θα παραδίδεται και θα παραλαμβάνεται από εσάς σε σημείο εξυπηρέτησης του δικτύου ΕΛΤΑ Courier (κατάστημα ή πρακτορείο, κατάστημα ΕΛΤΑ). Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν συνεννόηση.

Β) Προϊόντα διαστάσεων μεγαλύτερων από 40εκ.x25εκ.x25εκ. ή ισοδύναμου όγκου και βάρους άνω των 5 κιλών θα παραδίδονται στον πελάτη μέσω μεταφορικής εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα μεταφέρει το προϊόν από το κατάστημα της στο κοντινότερο πρακτορείο της μεταφορικής με δικά της μέσα. Ο οριζόμενος από την εταιρεία χρόνος παράδοσης αφορά την παράδοση του προϊόντος στο πρακτορείο της μεταφορικής εταιρείας. Ο πελάτης υποχρεούται να μεταβαίνει ο ίδιος στο πρακτορείο της μεταφορικής που βρίσκεται στον τόπο παραλαβής προκειμένου να παραλαμβάνει ο ίδιος το προϊόν. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με τη μεταφορά, ο πελάτης θα πρέπει να απευθύνεται κατευθείαν στη μεταφορική εταιρεία. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποστολής του προϊόντος εντός του χρονικού διαστήματος που ορίστηκε από την μεταφορική εταιρεία.

9.5. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή της εταιρείας ταχυμεταφορών καθώς και των μεταφορικών εταιρειών μέσω των οποίων γίνονται οι αποστολές των προϊόντων, γίνεται από την ίδια την Εταιρεία και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που επιθυμείτε μεταφορική εταιρεία διαφορετική από αυτές που συνεργάζεται η Εταιρεία, σας παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε αποστέλλοντάς μας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 2 ημερών από την παραγγελία σας. Η Εταιρεία θα εξετάζει τα αιτήματα αυτά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την λήψη τους, πλην όμως δεν δεσμεύεται ως προς την αποδοχή τους, ο δε πελάτης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αξιώσει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των προϊόντων με την εταιρεία (ταχυμεταφορών ή μεταφορική) της επιλογής του. Σε περίπτωση που τελικά η αποστολή πραγματοποιηθεί με μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας (με την οποία δεν συνεργαζόμαστε), τότε τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς ανεξαρτήτως ποσού της παραγγελίας (ήτοι δεν ισχύει η δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 90 ευρώ, ούτε οι χρεώσεις που αναφέρονται στο 9.1.Β ανωτέρω).

9.6. Χρόνος παράδοσης:

α) έως 7 ημέρες μετά την αποδοχή παραγγελίας/σύναψη σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο. Το διάστημα αυτό αφορά στον χρόνο που απαιτείται για αποστολή στο χώρο σας (για παραδόσεις εντός Αττικής) ή για την παράδοση του προϊόντος στο πρακτορείο αποστολής της μεταφορικής εταιρείας ή στα ΕΛΤΑ Courier ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ (για παραδόσεις εκτός Αττικής) ή το διάστημα μετά την πάροδο του οποίου το προϊόν είναι διαθέσιμο για παραλαβή από κατάστημά μας.
Για τις αποστολές που πραγματοποιούνται εκτός Αττικής με ΕΛΤΑ Courier ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, η παράδοση γίνεται μέσα σε 3-5 εργάσιμες ημέρες εντός των ορίων μεγάλων πόλεων. Σε μικρότερες πόλεις, απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής. Για παραδόσεις προϊόντων, δείτε άρθρα 9.3 και 9.4 ανωτέρω.

β) 2-4 εβδομάδες μετά την αποδοχή παραγγελίας/σύναψη σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Η προθεσμία αυτή αποτελεί μια ενδεικτική- μη δεσμευτική για την εταιρεία προθεσμία παράδοσης, η οποία δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως της διαθεσιμότητας των προμηθευτών της εταιρείας. Ο αγοραστής θα ενημερώνεται για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης μέσω ενημερωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστέλλει η εταιρεία. Το διάστημα αυτό αφορά το χρόνο που απαιτείται για αποστολή στο χώρο σας (για παραδόσεις εντός Αττικής) ή για την παράδοση του προϊόντος στο πρακτορείο αποστολής της μεταφορικής εταιρείας ή στα ΕΛΤΑ Courier ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ (για παραδόσεις εκτός Αττικής) ή το διάστημα μετά την πάροδο του οποίου το προϊόν είναι διαθέσιμο για παραλαβή από κατάστημά μας.
Για τις αποστολές που πραγματοποιούνται εκτός Αττικής με ΕΛΤΑ Courier ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής. Για παραδόσεις προϊόντων, δείτε άρθρα 9.3 και 9.4 ανωτέρω.

γ) 4-6 εβδομάδες μετά την αποδοχή παραγγελίας/σύναψη σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας. Η εταιρεία θα πρέπει να πραγματοποιήσει παραγγελία σε προμηθευτή της στο εξωτερικό. Η προθεσμία αυτή αποτελεί μια ενδεικτική- μη δεσμευτική για την εταιρεία προθεσμία παράδοσης και καθορίζεται από τα εργοστάσια εξωτερικού των προμηθευτών μας. Ο αγοραστής θα ενημερώνεται για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης μέσω ενημερωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστέλλει η εταιρεία. Το διάστημα αυτό αφορά στο χρόνο που απαιτείται για αποστολή στο χώρο σας (για παραδόσεις εντός Αττικής) ή για την παράδοση του προϊόντος στο πρακτορείο αποστολής της μεταφορικής εταιρείας ή στα ΕΛΤΑ Courier ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ (για παραδόσεις εκτός Αττικής) ή το διάστημα μετά την πάροδο του οποίου το προϊόν είναι διαθέσιμο για παραλαβή από κατάστημά μας.
Για τις αποστολές που πραγματοποιούνται εκτός Αττικής με ΕΛΤΑ Courier ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής. Για παραδόσεις προϊόντων, δείτε άρθρα 9.3 και 9.4 ανωτέρω.

Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επηρεαστεί και από τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας. Αν για παράδειγμα ο τρόπος πληρωμής είναι κατάθεση σε τράπεζα, ο χρόνος εμφάνισης της πληρωμής ποικίλει ανάλογα με την τράπεζα.

9.7. Σε περίπτωση που η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μια ορισμένη προθεσμία, καλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] προκειμένου να μας ενημερώσετε σχετικά.

9.8. Χρόνος παροχής υπηρεσιών: O χρόνος παροχής υπηρεσιών δεν θα είναι καθορισμένος εκ των προτέρων για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως αυτές εμφανίζονται στις σελίδες της κατηγορίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της ιστοσελίδας. Για κάθε σχετική παραγγελία υπηρεσιών θα ακολουθεί email ή/και τηλεφωνική επικοινωνία της εταιρείας για να καθορίζεται με τον αγοραστή ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας. Η εταιρεία θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσει τον επιθυμητό από τον αγοραστή χρόνο παροχής των υπηρεσιών.

9.9. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα, ο κάτοχος της κάρτας πρέπει να είναι παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας, έχοντας μαζί του την κάρτα και την ταυτότητά του, καθώς η εταιρεία δύναται να σας ζητήσει να τις επιδείξετε στον ταχυμεταφορέα / μεταφορέα / υπάλληλο καταστήματος, ή στην περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο απαιτείται να έχετε γνωστοποιήσει με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το γεγονός ότι εξουσιοδοτείται τρίτο πρόσωπο να παραλάβει την παραγγελία στο όνομα και για λογαριασμό σας, γνωστοποιώντας στην εταιρεία το ονοματεπώνυμό του προς απόδειξη των οποίων υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί κατά την παραλαβή (δικαίωμα που ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας), να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα προς ταυτοποίησή του. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας, τότε η πιστωτική/χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία της αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης κατά την παράδοση δέον εστί να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη πιστωτική/χρεωστική κάρτα και την ταυτότητά του, καθώς ενδέχεται να του ζητηθεί η επίδειξη αυτής. Εφόσον, πάντως, παρουσιαστεί ενώπιον του διανομέα στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει, πρόσωπο το οποίο δηλώσει ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας κατόπιν σχετικής προφορικής εξουσιοδότησής σας, τότε ευλόγως λογίζεται από τον διανομέα ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή.

9.10. Απαλλαγή ευθύνης της εταιρείας σε σχέση με τις διευθετήσεις παράδοσης: Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την εμπρόθεσμη παράδοση των προϊόντων στον πελάτη, όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ή μέσω της μεταφορικής εταιρείας. Η προθεσμία εντός της οποίας η εταιρεία ταχυμεταφορών ή η μεταφορική εταιρεία υποχρεούνται να παραδώσουν τα προϊόντα, ορίζεται αποκλειστικά από τις τελευταίες αναλόγως της διεύθυνσης παράδοσης. Η εταιρεία παραδίδει τα προϊόντα στην μεταφορική εταιρεία ή διαθέτει τα προϊόντα προς παραλαβή από την εταιρεία ταχυμεταφορών εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται αναλόγως των διακρίσεων του χρόνου παράδοσης με την επιφύλαξη διενέργειας ελέγχου διαθεσιμότητας.

10. Μπορώ να υπαναχωρήσω από τη σύμβαση και υπό ποιες προϋποθέσεις;

10.1. Δικαιούσθε βάσει του νόμου, να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση που είστε καταναλωτής, ήτοι φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική σας δραστηριότητα, χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 10.2 κατωτέρω, δηλώνοντάς το στην εταιρεία εντός 14 ημερών από τότε που εσείς (ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από εσάς, διαφορετικό από τον μεταφορέα) αποκτήσατε την φυσική κατοχή των αγαθών. Σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από εσάς με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από εσάς, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από εσάς, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου. Σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από εσάς, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού.

Σε περίπτωση σύμβασης υπηρεσιών, δικαιούσθε να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

Σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά παροχή υπηρεσιών ή ταυτόχρονα προϊόντα και υπηρεσίες, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας να ξεκινήσει η εκτέλεση της σύμβασης στη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης: Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούστε να μας καταβάλετε, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ποσόν που αναλογεί στα όσα σας παρέσχαμε μέχρι να μας δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Με την αποστολή της παραγγελίας προς παροχή υπηρεσιών συναινείτε ρητώς στην δυνατότητα έναρξης παροχής υπηρεσιών και κοστολόγησής σας εντός της περιόδου υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή αν ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης αφού έχετε ήδη καταθέσει αίτηση, θα πρέπει να καταβάλλετε σ’ εμάς ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη στιγμή που εσείς ως καταναλωτής μας ενημερώσατε ότι θα ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Το αναλογούν ποσό που οφείλετε να μας καταβάλλετε, υπολογίζεται βάσει της συνολικής τιμής που είχε συμφωνηθεί.

Σημειώνεται ότι η υπαναχώρηση δεν ισχύει σε περίπτωση των νομικών προσώπων!

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα ενημερώσετε την εταιρεία με κάθε εύλογο μέσο για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών περιλαμβάνοντας μια ξεκάθαρη δήλωση υπαναχώρησης, (όλως ενδεικτικά):

– επιστολή με ταχυδρομείο ή κούριερ

– με email στο [email protected]

– με φαξ στο 2109233109

Μπορείτε να συμπληρώσετε το υπόδειγμα που θα «κατεβάσετε» πατώντας εδώ και να μας το αποστείλετε με έναν από τους προαναφερόμενους τρόπους.

Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης με e-mail, η εταιρεία θα σας στείλει επιβεβαίωση της λήψης της υπαναχώρησής σας. Ωστόσο, βάσει του νόμου φέρετε ο ίδιος την υποχρέωση απόδειξης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

10.2. Υποχρεώσεις σας για την επιστροφή του Προϊόντος στο πλαίσιο της υπαναχώρησης:

α) Για να είναι νόμιμη η άσκηση της υπαναχώρησης οφείλετε να ενημερώσετε την εταιρεία κατά τα ανωτέρω εντός 14 ημέρων και να επιστρέψετε το προϊόν το αργότερο εντός 14 ημερών από την ενημέρωση για την άσκηση της υπαναχώρησης.

β) Οφείλετε να στείλετε πίσω τα Προϊόντα με αποστολή ή να το επιστρέψετε ο ίδιος προσωπικά στα εξής στοιχεία: PETRIDIS WATER TECHNOLOGIES AETE, Λάδωνος 5, 12132 Αθήνα ή στη διεύθυνση Σπύρου Δοντά 12, 11743 Αθήνα.

γ) Θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών, καθώς και τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών. Η δαπάνη εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο της εκάστοτε εταιρείας ταχυμεταφορών/μεταφορών που θα επιλέξετε. Φέρετε τον κίνδυνο της παράδοσης του προϊόντος μέχρι την παράδοσή του στη διεύθυνσή μας.

δ) Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το Προϊόν (σωρευτικά):

– να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε,

– εφόσον έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του, αυτή πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστρέφεται μαζί με το Προϊόν,

– να είναι πλήρες,

– να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του και κάθε άλλο συνοδευτικό του έντυπο ή στοιχείο, π.χ. ετικέτες, ταμπελίτσες, έντυπο εγγύησης, οδηγίες χρήσης, κλπ.),

– να φέρει όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές – ωφελήματα (δώρα) που συνόδευαν την πώλησή του,

– να μην εμπίπτει στα προϊόντα που εξαιρούνται βάσει του άρθρου 11 κατωτέρω.

10.3. Συνέπειες της υπαναχώρησης:

α) Εάν υπαναχωρήσετε νομίμως, η εταιρεία θα σας επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από εσάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα Προϊόντα ή μέχρι να μας παρέχετε αποδείξεις ότι αποστείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Σε περίπτωση που η παραγγελία αφορούσε περισσότερα Προϊόντα και μέρος μόνον αυτών επιστραφεί ή μέρος μόνον πληροί της προϋποθέσεις του άρθρου 10.2.δ), εξυπακούεται ότι τα χρήματα που θα επιστραφούν, θα αναλογούν στο μέρος των Προϊόντων που επιστράφηκε προσηκόντως. Γενικά, σε κάθε περίπτωση τα χρήματα που θα επιστραφούν, θα αναλογούν κατά στο τμήμα της παραγγελίας για το οποίο έλαβε χώρα η υπαναχώρηση.

β) Συμφωνείτε ρητώς ότι η εταιρεία θα επιστρέψει τα χρήματα είτε επιστρέφοντας το ποσό στην πιστωτική σας κάρτα ή στον λογαριασμό PayPal αν έχετε πληρώσει με αυτό το μέσο, είτε καταθέτοντας τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, αν έχετε πληρώσει με τραπεζική κατάθεση ή αντικαταβολή. Προς τούτο, θα πρέπει να συμπληρώνετε στην φόρμα υπαναχώρησης τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίον θέλετε να γίνει η κατάθεση της επιστροφής. Οφείλετε να γνωστοποιείτε ορθά στοιχεία στην εταιρεία, η οποία σε κάθε περίπτωση αποδεσμεύεται από την υποχρέωση εφόσον καταβάλει στον αριθμό που δηλώσατε.

10.4. Μείωση αξίας προϊόντος: Φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών, καθώς οφείλετε να διαχειρίζεσθε κάθε προϊόν με τον τρόπο εκείνο που θα το διαχειριζόσασταν και θα το εξετάζατε και σε ένα φυσικό κατάστημα. Κάθε τυχόν μείωση αξίας κρίνεται ανά περίπτωση. Ωστόσο, η μείωση της αξίας δεν δύναται να προσδιοριστεί σε ποσοστό άνω του 60%. Η μείωση της αξίας των προϊόντων έγκειται, ιδίως, στα έξοδα καθαρισμού και επισκευής και, αν τα αγαθά δεν μπορούν πλέον να πωληθούν ως καινούργια, στην αντικειμενικά αιτιολογημένη απώλεια εισοδήματος για εμάς σε περίπτωση πώλησης του επιστραφέντος αγαθού ως μεταχειρισμένου. Ωστόσο, σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος από τον καταναλωτή κατά τρόπο που δεν θα δύναται να μεταπωληθεί καν ως μεταχειρισμένο, η μείωση της αξίας θα ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 85%, ενώ θα αφαιρείται από τη μείωση της αξίας το ποσό που τυχόν εισέπραξε η εταιρία από την ανακύκλωση του προϊόντος ή από άλλη αιτία. Σε κάθε περίπτωση απομείωσης της αξίας, θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων και θα λάβετε γνώση αναλυτικά του υπολογισμού του επιστρεφόμενου ποσού. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία έχει το δικαίωμα να αξιώνει κάθε απαίτηση που προκύπτει από τη μείωση της αξίας των προϊόντων, καθώς και κάθε ποσό που ζημιώθηκε έναντι του πελάτη-καταναλωτή με κάθε νόμιμο τρόπο.

11. Υπάρχουν προϊόντα για τα οποία δεν μπορώ να ασκήσω το δικαίωμα της υπαναχώρησης; Σε ποιες περιπτώσεις δεν ισχύει το δικαίωμα της υπαναχώρησης;

Σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα υπαναχώρησης ΔΕΝ ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή.

β) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων.

γ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

δ) συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.

ε) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

στ) αν έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν κατά οποιονδήποτε τρόπο. Περιπτώσεις χρησιμοποίησης προϊόντων είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: σύνδεση του με ηλεκτρικό ή υδραυλικό δίκτυο, παροχή νερού ή άλλου υγρού, σύνδεσή του με υλικά τοποθέτησης όπως βίδες, υδραυλικά εξαρτήματα, αποσυναρμολόγηση προϊόντος στα επιμέρους τμήματά του, κ.ά.

12. Ποια είναι η ευθύνη της εταιρείας από την πώληση και τι συμβαίνει σε περίπτωση που αγοράσω προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων;

12.1. Η εταιρεία φέρει την ευθύνη εκπλήρωσης της πώλησης κατά τα αναφερόμενα στον ΑΚ καθώς και τα ειδικότερα προσδιοριζόμενα στην παρούσα σύμβαση και στον νόμο για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και την προστασία του καταναλωτή. Δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες ζημίες του αγοραστή ή για διαφυγόν κέρδος αυτού, ούτε για ζημιά στη φήμη, την πελατεία ή την υπόληψη του αγοραστή, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας που καταρτίζονται στο παρόν eshop ή από την χρήση, αδυναμία χρήσης ή λειτουργίας ή αστοχίες της παρούσας Ιστοσελίδας. Επίσης, δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δικαιούσθε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που η εταιρεία έχει δώσει εμπροθέσμως. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές, τα περιεχόμενα, οι τιμές, οι περιγραφές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Επιπλέον, η εταιρεία δεν ευθύνεται για τα ενημερωτικά άρθρα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα και συνεπώς η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία δύναται να επέλθει σε χρήστη/πελάτη ή τρίτο, εξαιτίας ή με αφορμή πληροφορία που λήφθηκε από τα άρθρα αυτά.

12.2. Η εταιρεία επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια ώστε οι φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο Eshop καθώς και τα τυχόν αναρτημένα στο Eshop βίντεο να απεικονίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την πραγματική κατάσταση των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αποδέχεστε ότι τα προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων προϊόντων από το Eshop. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα. Η εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στο Eshop και στα ενημερωτικά μέρη της ιστοσελίδας, καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεσθε δια μέσου υπερσυνδέσμων από το Eshop ή που το Eshop σας παρέχει πρόσβαση.

12.3. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας παραδώσει το προϊόν που παραγγείλατε, το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ. Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που παραλάβετε προϊόν με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την εταιρεία ως ακολούθως, ήτοι στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 2109211600, προκειμένου να συνεννοηθείτε για το ζήτημα αυτό και να ασκήσετε τυχόν δικαιώματά σας. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και εν γένει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη σελίδα κάθε προϊόντος, γίνεται από τους ίδιους τους κατασκευαστές, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται πάνω στο προϊόν και ότι η Εταιρεία (η οποία συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής μόνον ως ενδιάμεσος ή τελικός πωλητής) δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει, ούτε ευθύνεται για την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών.

12.4. Σε κάθε περίπτωση, έχετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 5 του νόμου 2251/94 για την προστασία των καταναλωτών και στα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Εφόσον πρόκειται όντως για προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες και εφόσον μας ενημερώσετε στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την εγγύηση ή/και τον νόμο, τότε στην περίπτωση αυτή θα συνεννοηθούμε για τον τρόπο που δύναται τούτο να διορθωθεί ή θα τυχόν να αντικατασταθεί με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης μας για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, εσείς πέραν του ανωτέρω δικαιώματος δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Επίσης αν κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει σε εσάς λείπει συνομολογημένη ιδιότητα του πράγματος, δικαιούστε αντί για τα δικαιώματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω, να απαιτήσετε αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης ή σωρευτικά με τα δικαιώματα αυτά, να απαιτήσετε αποζημίωση για τη ζημία που δεν καλύπτεται από την άσκηση τους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παροχής ελαττωματικού προϊόντος, η οποία οφείλεται σε πταίσμα της εταιρείας. Επίσης, αν κατά τη διάρκεια ισχύος της εμπορικής εγγύησης, η οποία παρέχει επισκευή καταναλωτικού αγαθού, το αγαθό εμφανίσει κάποιο ελάττωμα και ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής του υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, δικαιούσθε να ζητήσετε την προσωρινή αντικατάστασή του για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.

Η αποστολή του ελαττωματικού προϊόντος σε εμάς προς έλεγχο γίνεται με δική μας χρέωση. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς και επίσης σας ενημερώνουμε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει και για τη χρήση της οποίας ρητώς μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τον εξής σκοπό, ήτοι να σας ενημερώσουμε για την παραλαβή του και για τον μοναδικό αριθμό εντολής επισκευής που θα έχει λάβει, καθώς και για κάθε περαιτέρω επικοινωνία που θα αφορά την εξέλιξη της επισκευής.

13. Τι εγγυήσεις δίνονται για τα προϊόντα;

13.1. Υπογραμμίζεται ότι πέρα από τις παρεχόμενες από τους κατασκευαστές εγγυήσεις, η Εταιρεία δεν παρέχει δική της εγγύηση ή επέκταση αυτής. Για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κάθε κατασκευαστή, θα πρέπει να προσκομίζετε και την απόδειξη ή το τιμολόγιο με την ειδική σφραγίδα της επιχείρησης κατά την πώληση του προϊόντος, άλλως δεν είναι εφικτή η παροχή της εγγύησης. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε σχέση με την συμμόρφωση των κατασκευαστών στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με τις εγγυήσεις. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς του προϊόντος, ενώ σε περίπτωση απώλειας αυτής, δεν είναι δυνατή η επίκληση της εγγύησης.

13.2. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για την πώληση των προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως καινούργια διαρκή καταναλωτικά αγαθά, εξασφαλίζουμε σε εσάς ως καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και την ευχερή προμήθεια ανταλλακτικών και άλλων αγαθών που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την παράδοση του αγαθού.

14. Ποια η ευθύνη της εταιρείας σε σχέση με τα προϊόντα και τη διαθεσιμότητά τους;

14.1. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ελαττώματα που οφείλονται σε λάθος περιγραφή των προϊόντων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα πέραν του ελέγχου μας.

14.2. Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο eshop, αλλά ενημερώνει για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

15. Ποια η ευθύνη της εταιρείας πέρα από την πώληση;

15.1. Σας γνωρίζουμε ότι το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά του ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση προϊόντα ή υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς το αντίθετο στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το Νόμο βαθμό, η εταιρεία αποκλείει ρητά δια της παρούσας οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλους όρους οι οποίοι ενδεχομένως με άλλο τρόπο συνάγονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους οποίους δεν έχει ρητώς αναλάβει η ίδια. Για οποιαδήποτε άλλη τυχόν ζημία που προέρχεται από την χρήση ή την πλοήγηση στο Eshop, η εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημίες ή για διαφυγόν κέρδος, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, ειδικών, επακόλουθων, τιμωρούμενων ή τυχαίων βλαβών, ή ζημιών για απώλεια χρήσης, κερδών, δεδομένων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ζημιάς στη φήμη ή την υπόληψη, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση, αδυναμία χρήσης, λειτουργία ή αστοχίες της παρούσας Ιστοσελίδας και οποιουδήποτε υλικού-προϊόντος αναρτάται εκεί, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατό να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας από την ιστοσελίδα μας, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίας της ιστοσελίδας μας ή εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο.

15.2. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

15.3. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψή της. Σε περίπτωση αμέλειας η οποιαδήποτε ζημία περιορίζεται στο ποσό της αξίας του πωληθέντος προϊόντος ή της πωληθείσας υπηρεσίας. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης της Ιστοσελίδας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

15.4. Η εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης, δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

15.5. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην εταιρεία από πλημμελή ή αθέμιτη χρήση της ίδιας της ιστοσελίδας ή των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής.

16. Έχω άδεια πρόσβασης στην Ιστοσελίδα; Υπάρχουν περιορισμοί ως προς την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας/eshop;

16.1. Παρέχεται σε εσάς μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης τoυ Eshop για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης τoυ Eshop ή οποιουδήποτε μέρους του, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Η άδεια πρόσβασης που παρέχεται σε εσάς δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση, αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, μετάδοση, ανακοίνωση, θέση σε κυκλοφορία, τροποποίηση ή εκχώρηση άδειας ή άλλο τρόπο εκμετάλλευσης τoυ Eshop ή του περιεχομένου του, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή φωτογραφιών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση τoυ Eshop ή του περιεχομένου του, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευση τoυ Eshop και των συνδεδεμένων ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Η εταιρεία διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί των ονομάτων τομέα iwater.gr, pwt.gr και ipool.gr. Επιπλέον, όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία. Απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, ιδίως περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ. ή το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, η ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στo Eshop υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

16.2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής, εγχειριδίων) της εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη γραπτή συναίνεσή τους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη γραπτή τους συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η εταιρεία παύει να ισχύει.

16.3. Υπογραμμίζεται ότι απαγορεύεται η παρεμπόδιση της λειτουργίας της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος και η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου της (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα και άλλα). Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάπραξη ή διευκόλυνση αξιοποίνων πράξεων, η μετάδοση ιών, δουρείων ίππων, ιών τύπου worm, λογικών βομβών καθώς και οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις απορρήτου ενώ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.

16.4. Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η καταστροφή δεδομένων, η πρόσκληση δυσαρέσκειας σε άλλους χρήστες, η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας, η προσπάθεια να επηρεαστεί η επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία ο χρήστης απόκτησε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, θα γνωστοποιεί στις Αρχές τυχόν στοιχεία που θα της ζητηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

16.5. Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται από τους χρήστες με πλήρη και αποκλειστική τους ευθύνη. Η σύνδεση με την Ιστοσελίδα γίνεται υπό τους παρόντες όρους με μέσα των χρηστών και δια μέσου επιλεγμένων από τους ίδιους εταιρειών και παρόχων.

16.6. Η παρούσα Ιστοσελίδα συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την εταιρεία και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς η εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους. Ομοίως, η εταιρεία δεν δύναται να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις Συνδεδεμένες σελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με αυτή. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας, καλείστε να απευθύνεστε απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε ιστοσελίδας. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

16.7. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην Εταιρεία από πλημμελή ή αθέμιτη χρήση της ίδιας της ιστοσελίδας ή των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την εταιρεία και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλειας της εταιρείας, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και την βαριά αμέλεια ή τον δόλο της. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης της ιστοσελίδας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

16.8. Η σύνδεση στην Ιστοσελίδα μας είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ζημία στην φήμη της εταιρείας, ή αθέμιτη εκμετάλλευσή της. Επιπλέον, απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς όταν δεν υφίσταται. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεση με οποιαδήποτε Ιστοσελίδα δεν είναι υπό την ιδιοκτησία σας. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

17. Χρησιμοποιεί η εταιρεία μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Η εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του eshop. Επισημαίνεται ότι από τη στιγμή που θα επιλέξετε να επισκεφτείτε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέσω του αντίστοιχου εικονιδίου στην ιστοσελίδα, εξέρχεσθε από το eshop και άρα δεσμεύεστε από τις πολιτικές σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες συνιστούμε να διαβάσετε ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους σας των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης πρέπει να απευθύνεται απευθείας σε αυτά και όχι στην εταιρεία.

18. Στέλνει η εταιρεία newsletter;

Η Εταιρία στέλνει ενημερωτικά e-mail ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μπορείτε να εγγραφείτε στο iWater Newsletter για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα και τις προσφορές για την επεξεργασία νερού ή/και στο iPool Newsletter για να ενημερώνεστε για θέματα σχετικά με πισίνα, sauna, spa, hammam. Ανάλογα με την επιλογή σας, θα λαμβάνετε newsletter με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Σε περίπτωση που προβείτε στην ανωτέρω επιλογή, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας προκειμένου να σας αποστέλλονται τα ανωτέρω. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε newsletter, μπορείτε πατώντας unsubscribe στο αντίστοιχο link στο newsletter που έχετε λάβει, ώστε να διαγραφείτε από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών newsletter. Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μας στο [email protected].

Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, η Εταιρία εξασφαλίζει συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Μπορείτε να δείτε λεπτομερώς την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας (άρθρο 6. Τι ισχύει σε σχέση με τη διενέργεια εμπορικής επικοινωνίας;).

19. Τι ισχύει σε σχέση με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το λογισμικό, το περιεχόμενο και τα εμπορικά σήματα που σχετίζονται με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα;

19.1. Η ιστοσελίδα www.iwater.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μέσω της οποία λειτουργεί το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας στο σύνολό του (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων), καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή ιστοσελίδων (www.ipool.grwww.pwt.gr) ανήκουν είτε στην εταιρεία είτε στους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας, ανήκουν είτε στην ίδια την εταιρεία είτε σε τρίτα νομικά πρόσωπα, προμηθευτές, εισαγωγείς κτλ. Δεν διαθέτετε καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στο Eshop ή των σημάτων που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτα νομικά πρόσωπα (παραγωγούς / προμηθευτές / κατασκευαστές / αντιπροσώπους των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση η εταιρεία). Επιπλέον, όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στο Eshop υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

19.2. Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση για το περιεχόμενο στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω της ενότητας “download”. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η εταιρεία ή οι πάροχοι άδειας αυτής.

19.3. Υπογραμμίζουμε ότι οποιαδήποτε εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων νομίμων κατόχων και δικαιούχων των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα πωλούμενα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τέτοιου είδους αναφορά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ή να ερμηνευθεί ως βεβαίωση ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ή συνδέονται με την εταιρεία με άλλο τρόπο πέραν τους ανωτέρω αναφερόμενους. Δεν επιτρέπεται να εξάγετε ή/και να επαναχρησιμοποιείτε μέρη του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μας. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για να εξάγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο (είτε μία είτε πολλές φορές) ούτε να επαναχρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ουσιώδη μέρη της παρούσας Ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

20. Σε περίπτωση διαφωνίας ή διένεξης με την εταιρεία σας, ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία;

20.1. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι υπάγεσθε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα. Εδώ μπορείτε να δείτε και τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

20.2. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα, +30 2106460284, +30 2106460784, [email protected] και http://www.synigoroskatanaloti.gr.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς, είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του σε εμάς στο email [email protected] προς εξεύρεση λύσης ή στο τηλέφωνο 210 9211600. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ, προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

21. Ποιο είναι το πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης;

21.1. Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την εταιρεία και τους χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών (π.χ. ρητή συμφωνία μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη για αλλαγή του χρόνου παράδοσης του προϊόντος). Είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την Ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση καθεμιάς εκάστης αγοράς ή συναλλαγής σας.

21.2. Διατηρούμε το δικαίωμα:

α) να μεταβάλλουμε οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης. Τυχόν αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους και θα ενημερώνεστε για τους ισχύοντες όρους κάθε φορά κατά την ολοκλήρωση της αγοράς σας ή/και στη σελίδα των ενημερώσεων ή στον Λογαριασμό σας -εφόσον έχετε Λογαριασμό- ή/και με ατομική επικοινωνία στα στοιχεία επαφής σας.

β) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας

γ) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και

δ) να περιορίζουμε την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής.

ε) Επίσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της Ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της.

στ) Υπογραμμίζεται ότι η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση προϊόντων (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη ή να παύει οριστικά ή προσωρινά την παροχή όλων ή μερικών υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη.

21.3. Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο, ακυρώσιμο ή μη εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

21.4. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.