Certifications – PWT – Petridis Water Technologies
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Πιστοποιημένη ποιότητα

Στην Petridis Water Technologies, επιλέγουμε τα προϊόντα μας, με βάση τα πιο αυστηρά ποιοτικά κριτήρια. Οι οίκοι τους οποίους αντιπροσωπεύουμε σε Ελλάδα και Κύπρο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένοι και πιστοποιημένοι από διεθνείς οργανισμούς. Μέσα από συνεχείς ελέγχους που εγγυώνται την αξιοπιστία των προϊόντων τους (τα οποία είναι επίσης πιστοποιημένα), οι οίκοι αυτοί προσφέρουν ασφαλείς λύσεις που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Επενδύοντας στη διαρκή έρευνα, δημιουργούν καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία νερού, που κάνουν τη ζωή όλων μας καλύτερη.

DQS Group

ISO 9001:2015

Ο ISO (International Organization of Standardization) είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός πιστοποίησης, που θέτει διεθνή στάνταρ ποιότητας και αξιοπιστίας.

Με έδρα του την Ελβετία, διαθέτει συνολικά 163 χώρες-μέλη. Τα πρότυπα που θέτει ο Οργανισμός αφορούν σε όλες τους τομείς επιχειρήσεων και έχουν επίδραση παντού.

Η Petridis Water Technologies διαθέτει πιστοποίηση ΙSO 9001 : 2015 από την DQS Hellas, που αφορά στη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εμπορία, τις εισαγωγές, εξαγωγές προϊόντων κολυμβητικών δεξαμενών και επεξεργασίας νερού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Η βελτίωση και η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς όλων των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί τον βασικό κορμό της πολιτικής της με πρωταρχικό στόχο τον συνεχή έλεγχο και τη βελτίωσή του. Σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η πολιτική της ποιότητάς της, η Petridis Water Technologies αξιοποιεί τις τεχνολογικές καινοτομίες, εξελίσσει την τεχνογνωσία της και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες της.

Εδώ μπορείτε να δείτε την Πολιτική Ποιότητας της Petridis Water Technologies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1977 και ανήκει στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ.

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, έχει αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Συνεργάζεται με ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, ενώ μέλη του συμμετέχουν σε Επιτροπές και Συμβούλια προστασίας του περιβάλλοντος στη Βόρειο Ελλάδα. Διαθέτει υπερσύγχρονο και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, τόσο για τις εκπαιδευτικές του ανάγκες όσο και για τις ερευνητικές του δραστηριότητες.

Το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, αξιολογεί προϊόντα και τεχνολογίες πραγματοποιώντας τις αντίστοιχες χημικές αναλύσεις. Με αυτό τον τρόπο, πιστοποιεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους.

Στην Petridis Water Technologies δόθηκε πιστοποίηση μετά από αξιολόγηση του συστήματος φίλτρανσης WodaPure της BWT.

DIN

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ DIN

Η Petridis Water Technologies, έχει συνδέσει τη λειτουργία της με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα περισσότερα προϊόντα που παρέχει στην αγορά, ακολουθούν τα πρότυπα κατά DIN.

Ο DIN (German Institute for Standardization) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1917 στο Βερολίνο. Αποστολή του DIN είναι να προωθεί, να ενισχύει και να καθοδηγεί κάθε δραστηριότητα με συστηματικό και διαφανή τρόπο για το καλό όλης της κοινωνίας και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Το έργο του DIN υποστηρίζει την έρευνα και την καινοτομία διασφαλίζοντας την ποιότητα, την ορθολογική πρακτική και την προστασία του καταναλωτή αλλά και του περιβάλλοντος. Ο DIN είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος διαπιστευμένος φορέας της Γερμανίας για την εκπροσώπηση στους υπόλοιπους οργανισμούς τυποποίησης ανά τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι άνω του 90% του εθνικού έργου του DIN έχει ήδη πλήρως υιοθετηθεί και διεθνώς.

DVGW

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DVGW

Η Petridis Water Technologies επιλέγει αντιπροσωπευόμενους οίκους και προϊόντα μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο υψηλών προδιαγραφών και πιστοποιήσεων. Τα περισσότερα προϊόντα που παρέχει στην αγορά, ακολουθούν τα πρότυπα κατά DVGW.

O DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water) ιδρύθηκε το 1859 και παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στη γερμανική βιομηχανία φυσικού αερίου και νερού διαμορφώνοντας τις προδιαγραφές προϊόντων και διεργασιών. Οι δραστηριότητες του DVGW εστιάζουν στην ασφάλεια, την υγιεινή, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων. Μεταξύ άλλων, θέτει τις τεχνικές προδιαγραφές για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου και πόσιμου νερού. Το σήμα του DVGW απονέμεται σε προϊόντα του κλάδου μόνο μετά από εξαντλητική έρευνα και μετρήσεις και αποτελεί γι’ αυτά διεθνή αναγνώριση του πιο υψηλού επιπέδου.